Lyssna

Nämnder

Nämndernas uppgift är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt enligt de villkor som gäller för verksamheten.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige. Nämnder kan fatta egna beslut i kommunala angelägenheter, eller kan förbereda beslut för kommunfullmäktige.

Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller speciallagar.

Arbetsuppgifterna för en nämnd kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Det finns tre nämnder i Dorotea kommun, där varje nämnd har en förvaltning eller ett kontor, som gör det arbete som nämnden bestämmer. Därutöver finns en fjärde nämnd, valnämnden, som träder i tjänst inför de år det är allmänna val. Valnämnden administreras av kommunstyrelsens kansli.

  • Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen
  • Nämnderna beslutar i ärenden som kommunfullmäktige har delegerat i särskilt reglemente för respektive nämnd
  • Nämnderna förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • Nämnderna genomför beslut som fattas i fullmäktige

Kommunens nämnder

Socialnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Valnämnden

Uppdaterad den 19 oktober 2017

Nämnder

Socialnämnden
social.omsorg@dorotea.se 

Kultur- och utbildningsnämnden
kun@dorotea.se

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se

Valnämnden
Kommunsekreterare
Monica Gahlin
monica.gahlin@dorotea.se