Valnämnden

En valnämnd finns i varje kommun. Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till kommun, landsting och riksdag som äger rum vart fjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen till EU-parlamentet som äger rum vart femte år samt folkomröstningar. Det innebär att valnämnden utser valförrättare som arbetar i vallokalerna på valdagen och ser till att det finns lämpliga vallokaler.

Valnämnden tar också emot de förtidsröster som inte hunnit skickats till rätt vallokal på valdagen och räknar dessa röster onsdagen efter valdagen.

Valnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

 

Uppdaterad den 22 september 2020

Mer information om valet

Valinformation på andra språk

Valmyndigheten har som uppgift att planera och genomföra val och landsomfattande folkomröstningar.

Läs mer på Valmyndighetens hemsida

Länsstyrelsen är regional valmyndighet och beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid val till kommun- och landstingsfullmäktige.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Valnämnden i kommunen ansvarar för valets genomförande i kommunen. De beslutar till exempel om öppettider för förtidsröstning och utser röstmottagare.

Valnämndens ledamöter

Ledningskansliet

Kanslichef
Magdalena Eliasson
Telefon: 0942 - 140 12
magdalena.eliasson@dorotea.se

Administratör
Åsa Nilsson
Telefon: 0942 - 140 13
asa.nilsson@dorotea.se

Fax: 0942 - 140 01

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka
Telefovne/Telefon: 0942 - 141 71
E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se