Lyssna Insia

Ledamöter Valnämnden

Namn

Parti

Uppdrag

Christer Eriksson S Ordförande
Sören Hahlin C Ledamot
Britt-Inger Mohlin Grahn L Vice ordförande
Jan Bergström S Ledamot
Arne Näslund DKL Ledamot

Ersättare

Namn Parti Uppdrag
Lennart Hansson S Ersättare
Maria Skoglund C Ersättare
Margareta Berg KD Ersättare
Birger Svanlund V Ersättare
Martin Jönsson DKL Ersättare
Uppdaterad den 14 januari 2019

Mer information om valet

Valinformation på andra språk

Valmyndigheten har som uppgift att planera och genomföra val och landsomfattande folkomröstningar.

Läs mer på Valmyndighetens hemsida

Länsstyrelsen är regional valmyndighet och beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid val till kommun- och landstingsfullmäktige.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Valnämnden i kommunen ansvarar för valets genomförande i kommunen. De beslutar till exempel om öppettider för förtidsröstning och utser röstmottagare.

Valnämndens ledamöter

Ledningskansliet

Kanslichef
Magdalena Eliasson
Telefon: 0942 - 140 12
magdalena.eliasson@dorotea.se

Administratör
Åsa Nilsson
Telefon: 0942 - 140 13
asa.nilsson@dorotea.se

Fax: 0942 - 140 01

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka
Telefovne/Telefon: 0942 - 141 71
E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se