Lyssna

Folkhälsorådet

Folkhälsorådets ledamöter väljs av kommunstyrelsen vid varje ny mandatperiod. Rådet består av politiker och tjänstemän från landsting och kommun. Rådet ska i samverkan med samhällets övriga aktörer verka för goda vanor och en hälsosammare livsstil för alla kommunens innevånare.

Folkhälsorådets arbete ska bygga på Västerbottens läns landstings vision om världens bästa hälsa 2020. Årligen har rådet möjlighet att ansökan om medel för projekt och aktiviteter som syftar till att stärka folkhälsan i den egna kommunen.
Medlen söks från nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland och kan beviljas med högst 10 000 kr/år. 

En av aktiviteterna som startades under 2016 var utdelning av halkskydd till personer över 65 år boende i Dorotea kommun. Utdelning kommer att fortgå årligen tills dess att annat beslut tas.  Under flera år har folkhälsorådet också medfinansierat Björnloppet, ett motionslopp för alla åldrar som planerats och genomförts i föreningsregi. Lokala företag har också på olika sätt sponsrat loppet som haft många deltagande.

Namn

Parti

Uppdrag/representerar

MatsErik Westerlund DKL Ordförande
Carina Oscarsson L Ledamot/kommunen
Marita Jacobsson   Skolsköterska
Tona Wörlén   Skolchef
Linnea Johansson   T f fritidschef
Jenni Sihlén   Sjukgymnast
Urban Larsson C Ledamot/landstinget
Nicke Grahn L Ersättare/landstinget
Kristina Grönlund   Verksamhetschef landstinget
Uppdaterad den 11 december 2017