Folkhälsorådet

Folkhälsorådets ledamöter väljs av kommunstyrelsen vid varje ny mandatperiod. Rådet består av politiker och tjänstemän från region och kommun. Rådet ska i samverkan med samhällets övriga aktörer verka för goda vanor och en hälsosammare livsstil för alla kommunens innevånare.

Folkhälsorådets arbete ska bygga på regionens vision om världens bästa hälsa 2020. Årligen har rådet möjlighet att ansökan om medel för projekt och aktiviteter som syftar till att stärka folkhälsan i den egna kommunen.
Medlen söks från nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland och kan beviljas med högst 10 000 kronor/år. 

En av aktiviteterna som startades under 2016 var utdelning av halkskydd till personer över 65 år boende i Dorotea kommun. Utdelning kommer att fortgå årligen tills dess att annat beslut tas. 

Namn

Nicke Grahn, L, ordförande
Göran Gunnarsson, L, ledamot
Marita Jacobsson, skolsköterska
Sara Sjölund Bång, skolchef
Linnea Johansson, kultur- och fritidschef
Vakant, representant för omsorgen
Maria Kristoffersson, C, ledamot/regionen
Kristina Grönlund, verksamhetschef regionen

 

Uppdaterad den 10 augusti 2021