Ekonomi

På dessa sidor visar vi aktuell och historisk information om kommunens ekonomi och ekonomiska utveckling. Den ekonomiska planeringen och uppföljningen ser i huvudsak ut på följande sätt. Kommunfullmäktige beslutar i juni varje år om en flerårsplan för de kommande tre åren och där det första året i denna plan utgör budgeten för det närmaste året.

Under budgetåret görs sedan löpande uppföljningar av hur verksamheten och ekonomin utvecklar sig. Detta sker i huvudsak i form av två delårsrapporter. Den första avser perioden januari – april och den andra januari – augusti.

I delårsrapporterna visas även utvecklingen för det kommunala företaget Doroteahus i Dorotea AB. Slutlig uppföljning sker i årsredovisningen.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Ekonomienheten

Ekonomichef
Evy Ruotimaa
Telefon: 0942 - 140 20
evy.ruotimaa@dorotea.se

Ekonom
Birgitta Nensén
Telefon: 0942 - 140 14
birgitta.nensen@dorotea.se

Ekonom
Peter Strömberg
Telefon: 0942 - 140 65
peter.stromberg@dorotea.se

  • Leverantörshantering
  • Bokföring

Ekonomiadministratör
Evelina Forsgren
Telefon: 0942 - 140 22
evelina.forsgren@dorotea.se

  • Autogiro
  • Bokföring av in- och utbetalningar
  • Påminnelser, krav och kronofogdeärenden