Delårsrapporter

Kommunen och kommunens företag upprättar varje år delårsrapporter. Kommunen upprättar två delårsrapporter och kommunens företag upprättar en delårsrapport per 30:e juni

Rapporterna innehåller en avstämning av den ekonomiska utvecklingen efter fyra respektive åtta månader samt en resultatprognos för helåret. Rapporterna innehåller även en avstämning av hur vi ligger till i förhållande till de mål för ekonomi och verksamhet som kommunfullmäktige lagt fast för året.

Rapporterna utgör ett viktigt styrmedel för att försäkra oss om att den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen blir som planerat och inte väsentligt avviker från de beslutade planerna.

Delårsrapport för Dorotea kommun

Delårsrapport 2017
Delårsrapport 2018
Delårsrapport 2019
Delårsrapport 2020

Uppdaterad den 4 maj 2021

Ekonomienheten

Ekonomichef
Simon Blomberg
Telefon: 0942 - 140 20
simon.blomberg@dorotea.se

Ekonom
Birgitta Nensén
Telefon: 0942 - 140 14
birgitta.nensen@dorotea.se

Ekonom
Stefan Eriksson
Telefon: 0942 - 140 65
stefan.eriksson@dorotea.se

  • Leverantörshantering
  • Bokföring

Ekonomiadministratör
Peter Strömberg
Telefon: 0942 - 140 22
peter.stromberg@dorotea.se

  • Autogiro
  • Bokföring av in- och utbetalningar
  • Påminnelser, krav och kronofogdeärenden