Flerårsplan

Kommunen ska varje år upprätta en flerårsplan för den kommande treårsperioden som innefattar en budget för det första av de tre kommande åren. Där beskrivs vad som ska göras, ofta med fleråriga perspektiv som revideras varje år. I planen läggs skattesatsen fast för det kommande året och hur den eventuellt ska förändras de följande åren.

Nämnderna får i planen definitiva kommunbidrag för det första året och preliminära kommunbidrag för det andra och tredje året. Inom de tilldelade kommunbidragen gör nämnderna därefter sina egna verksamhetsplaner och bedriver den löpande verksamheten.

Kommunfullmäktige tar beslut om flerårsplanen i juni varje år.

Aktuell flerårsplan

Aktuell flerårsplan är inarbetad i kommunens budget.

Kontakta oss gärna för mer information om flerårsplaner!

 

Uppdaterad den 20 januari 2017

Ekonomienheten

Ekonomichef
Simon Blomberg
Telefon: 0942 - 140 20
simon.blomberg@dorotea.se

Ekonom
Birgitta Nensén
Telefon: 0942 - 140 14
birgitta.nensen@dorotea.se

Ekonom
Stefan Eriksson
Telefon: 0942 - 140 65
stefan.eriksson@dorotea.se

  • Leverantörshantering
  • Bokföring

Ekonomiadministratör
Peter Strömberg
Telefon: 0942 - 140 22
peter.stromberg@dorotea.se

  • Autogiro
  • Bokföring av in- och utbetalningar
  • Påminnelser, krav och kronofogdeärenden