Lyssna Insia

Kvalitetskontroll och utveckling

Vi vill ständigt utvecklas och förbättra våra olika verksamheter, tjänster och service.

Vårt kvalitetsarbete

Dorotea kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet! Därför vill vi ha in så många synpunkter som möjligt på våra verksamheter, och lära av dessa. Oavsett om de utgörs av klagomål, förslag eller beröm. Din åsikt är värdefull för oss för att vi ska kunna utvecklas!

Lämna synpunkter och klagomål

Undersökningar

Dorotea kommun arbetar målmedvetet med att utveckla kvaliteten i de tjänster och den service som vi erbjuder. Ett sätt att arbeta med kvalitet är att göra olika undersökningar för att vi ska se var vi är bra och var vi kan bli bättre.

Uppdaterad den 31 maj 2018