Lyssna Insia

Jämförelser med andra

För att utveckla vår service och verksamhet behöver kommunen jämföra sig med andra. Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten kommuner emellan.

Socialstyrelsen

Genom öppna jämförelser hos Socialstyrelsen kan du också jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Öppna jämförelser, Socialstyrelsen

Information till alla, SKL

Medborgare söker information och förväntas hitta svar på sina frågor på kommunens webbplats. SKL (Sveriges kommuner och landsting) genomför en årlig granskning av kommunernas information till medborgarna i syfte att stödja ett förbättringsarbete. Alla kommuners webbplatser ingår i dessa årliga undersökningarna.

Läs om arbetet och se undersökningsresultaten på SKL:s webbplats

Öppna jämförelser, SKL

I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Läs mer om Öppna data från Kolada

Lämna gärna dina synpunkter till oss

Dorotea kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter och lära av dessa. Oavsett om de utgörs av klagomål, förslag eller beröm. Dina synpunkter och klagomål är värdefulla för att vi ska kunna utvecklas!

Lämna synpunkter och klagomål

Uppdaterad den 19 oktober 2017

Mer information

Vad är Öppna data för något?
Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering.

Läs mer fakta om Öppna data på skl.se

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada
I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser.

Läs om Jämföraren på kolada.se