Lyssna Insia

Mänskliga rättigheter

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Andra aktörer bidrar också till arbetet med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Den svenska rättsordningen ska stå i överensstämmelse med de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till och konventionerna ska följas på såväl nationell som kommunal nivå. Det finns olika sorters rättigheter och alla rättigheter är viktiga, en del rättigheter är politiska och medborgerliga. 

Landsting och kommuner ansvarar bland annat för hälso- och sjukvård och frågor som rör social välfärd, grund- och gymnasieskola, förskola och äldreomsorg. Därigenom spelar kommuner och landsting en viktig roll i att skydda och främja de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat

 

 

Uppdaterad den 31 maj 2018

Språk- och kulturinventering

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
Fax: 0942 - 140 01
info@dorotea.se