Lyssna Insia
 1. 02A Medborgarförslag Förbättra Elevernas Arbetsmiljö På Risbäck Skola
 2. 03A Medborgarfråga Dorotea Lokaltv
 3. 03Aa Yttrande Medborgarfråga Angående Dorotea Lokal TV
 4. 03Ab Medborgarfråga Dorotea Lokal TV
 5. 04A Motion Öka Självförsörjningsgraden Av Musikskolan
 6. 04Aa Svar Motion Avveckla Kommunala Musikskolan 200103
 7. 04Ab Motion Öka Självförsörjningsgraden Av Musikskolan
 8. 04B Motion Förslag På Att Tillsätta En Demokratiberedning
 9. 04Ba Förslag Till Motionssvar Demokratiberedning
 10. 04Bb Motion
 11. 04C Strategi I Laddinfrastruktur
 12. 04Ca Tjänsteskrivelse Laddinfrastruktur
 13. 04Cb Bilaga Kartor
 14. 04Cc Motion Strategi Laddinfrastruktur
 15. 04Cd Strategi För Laddinfrastruktur I Storumans Kommun 2030
 16. 06 Stadgar Föreningen Bergvattengårdens Trevnad
 17. 06A Tjänsteskrivelse Stadgar Bergvattengårdens Trevnad
 18. 06B Stadgar För Bergvattengårdens Trevnad
 19. 07 Resursfördelningsprojekt Prislappsmodellen
 20. 07A Tjänsteskrivelse Prislappsmodellen
 21. 07B Resursfördelning Projektbeskrivning 20190702
 22. 08 Personalpolicy Och Lönepolicy 2020 2022
 23. 08A Tjänsteskrivelse Personal Och Lönepolicy 2020 2022
 24. 08B Personal Och Lönepolicy
 25. 09 Budget Och Verksamhetsplan 2020 För Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr
 26. 09A Budget Och Verksamhetsplan 2020 För Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr.
 27. 10 Kultur Och Biblioteksplan 2020 2023
 28. 10A Tjänsteskrivelse Kultur Och Biblioteksplan
 29. 10B Kultur Och Biblioteksplan 2020 2023
 30. 11 Partistöd 2020
 31. 11A Tjänsteskrivelse Partistöd 2020
 32. 11B Partistöd 2019 2022 Beslut KF 180618, § 42
 33. 12 Fastighetsövervakning
 34. 12A Tjänsteskrivelse Fast.Övervakning
 35. 12B Investeringsplan
 36. 13 Investeringsmedel För Bredbandsprojekt 2020
 37. 13A Tjänsteskrivelse Investerinsmedel Bredbandsprojek 2020 V2
 38. 13B Lokal Bredbandsstrategi 2014 2020 Med Bilagor
 39. 13C Investeringar I Bredband I Övre Norrland Tillväxtverket
 40. 13D Samverkansavtal DV Bredband 2020+
 41. 13E Medfinansieringsintyg
 42. 13F Investeringsplan
 43. 14 Datorer Till Förtroendevalda
 44. 14A Tjänsteskrivelse Datorer Till Förtroendevalda
 45. 14B Prislista 191203
 46. 14C Prisförslag 200110
 47. 14D Investeringsplan
 48. 15 Bostadsförsörjningsprogram För Dorotea Kommun
 49. 15A Bostadsförsörjningsprogram Tjskr
 50. 15B Bostadsförsörjningsprogram Ver 1.0
 51. 16 Utökat Borgensåtagande
 52. 16A Tjänsteskrivelse Utökat Borgensåtagande
 53. 16B Projektavtal Sjukstuga
 54. 17 Årsredovisning Doroteahus I Dorotea AB
 55. 17A ÅR Doroteahus 2019 Signerad
 56. 17B RB Doroteahus 2019 Signerad
 57. 18 Årsredovisning Dorotea Kommunkoncern 2019
 58. 18A Årsredovisning 2019 Dorotea Kommun
 59. 18B VA Särredovisning
 60. 18C RH Särredovisning
 61. 20 Ny Tjänstepensionsorganisation För Överförmyndarnämnd I Södra Lappland
 62. 20A Utredning Överförmyndarnämndens Verksamhetsorganisation 2020 02 14
 63. 20B Samverkansavtal Gemensam Överförmyndarnämnd 2020 02 14
 64. 20C Reglemente För Gemensam Överförmyndarnämnd I Södra Lapplan 2020 02 14
 65. 20D Fördelningsnyckel 2020 Bilaga 1 2020 02 14
 66. 20E Tjänsterskrivelse Överförmyndarverksamhet 2020 02 14
 67. 20F Tjänsteskrivelse Ny Tjänstepersonsorganisation För Överförmyndarnämnd I Södra Lappland
 68. 20G Sammanträdesprotokoll ÖF 200319
 69. 21 Interkommunal Ersättning (IKE) 2020 För Förskola, Förskoleklass Och Grundskola
 70. 21A Tjänsteskrivelse Interkommunal Ersättning (IKE) 2020 För Förskola, Förskoleklass Och Grundskola
 71. 22 Kollektivtrafikplan För Dorotea Kommun 2020 2022
 72. 22A Tjänsteskrivelse Kollektivtrafikplan För Dorotea Kommun 2020 2022 Ny
 73. 22B Kollektivtrafikplan 2020 2022 Dorotea Kommun Version 2 Till Ks
 74. 23 Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal Borga 7 45
 75. 23A Exploateringsavtal
 76. 24 Tjänsteskrivelse Antagande Detaljplan
 77. 24A Pk[A] Dp De Av Borga 7 45 Pk A1 L (200319)
 78. 24B Pb[A] Dp Del Av Borga 7 45 Borgafjäll Dorotea Kommun 200319
 79. 24C Granskningsutlåtande Dp Borga 7 45 Borgafjäll Dorotea Kommun
 80. 24D Undersökning Av Risk För BMP
 81. 24E Geoteknisk Undersökning
 82. 24F Kompletterande PM Geoteknik Borga 7 45 Med Bilagor
 83. 24G Arkeologisk Utredning
 84. 24H Rapport Arkeologisk Utredning Borga
 85. 25 Tjänsteskrivelse Svanabyn 245, Köp Av Fastighet
 86. 25A Tomtkarta
 87. 26A Bolagsordning Dorotea Kommun Utkast 200319
 88. 27A Ägardirektiv Dorotea Utkast 200319
 89. 28 Valärenden
 90. 29 Delgivningar