Sammanträdesdatum 2022

Här hittar du mötesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens två utskott samt miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige

28 mars 
13 juni
24 oktober
5 december

Kommunstyrelsen

14 februari 
7 mars
23 maj
3 oktober
14 november

Allmänna utskottet

25 januari 
15 februari
12 april
3 maj
13 september
25 oktober

Vård- och stödutskottet

24 januari 
21 mars
2 maj
14 juni 
12 september
7 november

Miljö- och byggnadsnämnden

1 februari
28 april 
8 juni
12 september
8 november

 

 

Uppdaterad den 13 januari 2022