Lyssna

Personporträtt

Vill du lära känna våra medarbetare närmare?

På denna sida kommer vi presentera en kortare intervju så kallat personporträtt av våra medarbetare.


Namn: Eva Pettersson
Ålder: 46 år
Bor i: Karbäcken, Tåsjö
Familj: Hundarna Speja och Aksa.

Eva arbetar på IT-enheten i Dorotea, hon kommer från Tåsjö men har bott på flera olika ställen genom åren, bland annat i Nyland, Östersund och Tyskland där hon jobbade som hästskötare/lärling i travstall. Väl hemma i Sverige satte sig Eva i skolbänken igen under 4 år på Umeå universitet där Eva utbildade sig till miljö- och hälsoskyddsinspektör. I Dorotea har hon tidigare arbetat på miljöenheten och Tekniska enheten. Det var intresset för it och it-frågor som gjorde att hon tog chansen och sökte jobbet som it-strateg 2015.

Hur kan vanlig dag på jobbet se ut?
Det är högt och lågt. Vi är en väldigt liten it-enhet och även supportavdelning för kommunens verksamheter säger Eva. Supporten till användare består oftast i att hjälpa till med problemlösning i olika system, felsökning när något inte fungerar som det ska. De driftar även kommunens serverpark och sköter uppdateringar av servrar och olika verksamhetssystem. I rollen som IT-strateg sitter Eva med i en rad arbetsgrupper, där GDPR, Digitaliseringsgruppen och eSamverkan med övriga Västerbottenskommuner kanske är de mest framträdande just nu. De håller även på att starta upp arbetet med att byta kommunens växel till en betydligt modernare lösning än den de har idag.

Vad är roligast/det bästa med jobbet?
Det roligaste är nog att det är så brett, även om det kan vara det mest påfrestande också många gånger säger Eva. Att få vara en del av olika verksamheters utveckling känns mycket tillfredsställande. Eva tycker om förändringar som innebär att man kan arbeta smartare och effektivare och där man kan ägna mer tid till våra medborgare, brukare och kunder istället för administrativa sysslor.  

Intressen Favoritmat Motto i livet
Hundarna, såklart. Fritiden tillbringar hon helst hemma eller ute i naturen, gärna lyssnandes på ett härligt hardrev. Allätare. Speciellt mat tillagad ute över öppen eld. Har man inte provat så vet man inte. Och man kan inte säga att man inte kan om man inte har provat.

 


Bild på Jannice Jonsson 

Namn: Jannice Jonsson
Ålder: Fyller 35 år i år
Bor i: Avaträsk
Familj: Sambo

Jannice jobbar som barn och ungdomsbibliotekarie på biblioteket i Dorotea, hon kommer från Svanabyn, längst upp i backen. I hennes jobb ingår bland annat att jobba mot skolan och barnavårdscentralen. Jannice har jobbat på biblioteket sen hösten 2012. Redan i unga år var hon en bokmal. Så det var inte otippat att hon ramlade in på det här yrket. Efter gymnasiet flyttade hon ganska omgående till Umeå för att komma underfund med vad hon ville bli när hon blev stor. Hon började plugga och har idag en fil.kandidatexamen i bibliotek och informationsvetenskap. Efter cirka 10 år i Umeå började hon fundera på att flytta hem till Dorotea. Anledningen till det var för att få ett “lättare” liv. Hon var trött på att det skulle ta så stor del av dagen att ta sig till och från jobbet, sen längtade hon även tillbaka till familjen.

Hur kan vanlig dag på jobbet se ut?
Många tror att det är väldigt lugnt att jobba på biblioteket. Men Jannice har klassbesök från skolan nästan varje dag allt från förskoleklass till mellanstadiet. Högstadiet kommer lite mer sporadiskt säger hon. När klassen är på besök försöker Jannice att finnas där för eleverna men också vägleda eleverna och lärarna för att hitta bra böcker. Det gäller att hitta rätt nivå på böcker säger Jannice. Efter klassbesöken måste det ställas i ordning, det är viktigt att alla böcker/media kommer på rätt ställe. Hon beställer även böcker på löpande band under året, ungefär 1-2 ggr i månaden som ska registreras i systemet, stämplas och chippas. Utöver detta planerar hon även in annan verksamhet, som exempelvis baby på bibblan. Hon ställer också upp på föräldramöten med skolan, där hon informerar om hjälpmedel för de som har lässvårigheter. I hennes jobb ingår även att planera in aktiviteter för barn på lov och sommarlov. Sist och inte minst så jobbar Jannice också i informationsdisken.

Vad är roligast/det bästa med jobbet?
Det roligaste med jobbet är mötena med barnen säger Jannice. Att få följa barnen genom åren, se dem utvecklas men även att få lära känna barnen.

Snabba frågor

Intressen Favoritmat Motto i livet

Musik, Jannice älskar musik och är även väldigt populärkultur intresserad,
hon försöker gå mycket på bio.

Jannice gillar det mesta. Men det bästa hon vet är att få testa nya maträtter.

Det var en svår fråga säger Jannice, men mitt motto är nog att ta tillvara på dagen!

 


 

 

Namn: Katrin Ek
Ålder: 48 år
Bor i: Dorotea
Familj: Hunden Ludde. Har syster och föräldrar i Norrbotten.

Katrin jobbar som socialchef på Dorotea kommun. Hon kommer ursprungligen från Boden men har bott på flera olika ställen genom åren, bland annat i Norge där hon jobbade som staffettsköterska. Katrin är utbildad sjuksköterska i botten. Åren 2005-2017 bodde Katrin i Söråker i Timrå, Sundsvall. Där jobbade hon som distriktsköterska fram till 2012 då hon började som chef. Under tiden i Sundsvall var Katrin en av huvudaktörerna i införande av 1177 i Västernorrland. Samtidigt började hon gå kurser i ledarskap. Då möjligheten att jobba som socialchef i Dorotea öppnade sig valde Katrin att söka sig norrut.

Hur kan vanlig dag på jobbet se ut?
Katrins dagar består mycket av olika möten då hon bland annat sitter med i framtidsberedningen och kommunledningsgruppen. Men det kan även vara medborgare som hör av sig. Hon får även verkställa politiska beslut samt göra skrivelser med mera. En stor del av hennes tid går även till att stötta hennes avdelningschefer i deras arbeten. Idag står vi inför stora utmaningar i kommunen säger Katrin, med besparingar som ska göras, och det är viktigt att finnas där som stöd i arbetet.

Vad är roligast/det bästa med jobbet?

Det roligaste med jobbet är att få se sina medarbetare/chefer lyckas och få växa i sin roll.
För tillsammans kan vi få bra saker att hända! säger Katrin

Snabba frågor

Intressen Favoritmat Motto i livet

Hennes hund Ludde. Men hon är även intresserad av renovering.
Idag håller Katrin på att bygga ett fritidshus i Norrbotten.

Katrin tycker om kyckling och lax i alla dess former.

Katrins motto i livet är att se möjligheterna istället för hinder,
livet blir så mycket lättare då. Det finns egentligen inget som är omöjligt säger Katrin.

 


 

Uppdaterad den 12 mars 2018