Lyssna Insia

Föreskrifter, policys

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, plan- och bygglagen är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Kommunen utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och anpassas efter lokala förhållanden. Styrdokumenten som finns samlade här är beslutade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Författningssamling

I den kommunala författningssamlingen samlas styrande beslut som kommunen själv har tagit.

Föreskrifter och bestämmelser

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Dorotea kommun
Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Dorotea kommun
Bestämmelser för föreningsbidrag
Bestämmelser för förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Dorotea kommun
Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö
Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet
Bidragsbestämmelser för studieförbunden i Dorotea kommun
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö för Dorotea kommun
Renhållningsföreskrifter
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Lajksjö vattenskyddsområde
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Lavsjö vattenskyddsområde
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Avaträsk vattenskyddsområde
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Västra Ormsjö vattenskyddsområde
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Höglands vattenskyddsområde
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Risbäcks vattenskyddsområde
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Avasjö vattenskyddsområde
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Borga vattenskyddsområde

Förtroendevalda

Pensionsförmåner för förtroendevalda
Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Tolkning av arvodesreglemente
Riktlinjer för partistöd

Policy och riktlinjer

Arbetsmiljöpolicy
Avloppspolicy
Drogpolicy
Jämställdhetsplan
Kompetensförsörjning
Lönepolicy
Personalpolitiskt program
Hälsa, anpassning och rehabilitering
Riktlinjer för besök och hälso- och sjukvård
Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
Riktlinjer vid uppvaktningar
Tobakspolicy för anställda inom Dorotea kommun
Upphandlings- och inköpspolicy för Region 8

Övrigt

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppstjänster
Valdistriktsindelning i Dorotea kommun


Uppdaterad den 4 december 2020