Lyssna

Framtidsvisioner

Kommunstyrelsen beslutade i november 2016 att tillsätta en beredning i syfte att skapa en strategi för kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Beredningen består av  fyra politiker som tillsammans representerar  de sex partier som är invalda i Doroteas kommunfullmäktige samt tjänstemän från kommunens ledningsgrupp.

 Politiker

 
MatsErik Westerlund Representerar DKL
Britt-Inger Tegnander Representerar DKL
Per Nilsson Representerar C, L och KD
Greger Lindqvist Representerar S och V

Tjänstemän

 
Kommunchef  
Teknisk chef  
Skolchef  
Socialchef  
Räddningschef  
Chef för miljö- och bygg  
Kommunsekreterare  
Uppdaterad den 5 februari 2017

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
Fax: 0942 - 140 01
info@dorotea.se