Budröstning

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med rösten till din vallokal eller en lokal för förtidsröstning.

Budrösta med hjälp av nära anhörig eller vårdande personal till exempel hemtjänstpersonal
Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Då kan din make, maka eller sambo, din eller din makes, makas eller sambos barn, barnbarn, föräldrar eller syskon vara bud. Om det finns någon som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård eller brukar hjälpa dig kan den personen också vara bud.

Budrösta med hjälp av personal på häkte eller kriminalvårdsanstalt
Om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt kan du också budrösta. Då kan även personalen hjälpa dig.

Budrösta med hjälp av lantbrevbärare
Du som vistas utmed en lantbrevbärarlinje kan budrösta med hjälp av lantbrevbäraren. 

Ambulerande röstmottagning i Dorotea kommun 
Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med ambulerande röstmottagare som kommer hem till dig.

Ambulerande röstmottagning erbjuds:

torsdag 1 september mellan klockan 09.00 och 12.00
torsdag 8 september mellan klockan 09.00 och 12.00
söndag 11 september mellan klockan 09.00 och 13.00

För att boka ambulerande röstmottagare kontaktar du valnämndens kansli i god tid på: 0942 140 12 eller 0942 140 13.

 

Uppdaterad den 8 juli 2022

Valnämndens kansli

Kanslichef
Magdalena Eliasson
Telefon: 0942 - 140 12
magdalena.eliasson@dorotea.se

Administratör
Åsa Nilsson
Telefon: 0942 - 140 13
asa.nilsson@dorotea.se

Fax: 0942 - 140 01