Förtidsröstning

När du ska förtidsrösta behöver du ha med dig ditt röstkort och din legitimation. I en förtidsröstningslokal kan du lämna din röst oavsett var du är skriven i Sverige. Om du tappat ditt röstkort kan du få ett reservröstkort utskrivet. Kontakta kommunens växel 0942 140 00 för information om reservröstkort.

Det finns tre sätt att legitimera sig på.

1.Du visar din legitimation.
2.Någon annan kan intyga att du är du. Den personen får då visa sin legitimation.
3.Du är känd av röstmottagaren. Röstmottagaren intygar då med sin signatur.

Här kan du förtidsrösta i Dorotea kommun

Biblioteket i Dorotea

onsdag 24 augusti - tisdag 30 augusti 12.00-14.00
onsdag 31 augusti 14.00-18.00
torsdag 1 september - tisdag 6 september 12.00-14.00
onsdag 7 september 14.00-18.00
torsdag 8 september - lördag 10 september 12.00-14.00

Dorotea - Medborgarhuset A-salen

söndag 11 september 08.00-20.00

Avasjö -Pedagogiska omsorgen

söndag 11 september 10.00-12.00

Risbäck - Fd hemtjänstlokalen

söndag 11 september 09.00-13.00, 17.00-20.00

Västra Ormsjö - Samlingslokal ICA

söndag 11 september 14.00-16.00

Högland - Gamla posten

söndag 11 september 17.00-19.00

Avaträsk - Skolan

söndag 11 september 11.00-13.00

Svanabyn - Sporthallen

söndag 11 september 13.00-15.00

Lajksjö - Föreningshuset

söndag 11 september 16.00-18.00

Bergvattengården
(vänder sig främst till boende, personal och anhöriga)

tisdag 6 september 13.00-15.00
Uppdaterad den 11 juli 2022

Valnämndens kansli

Kanslichef
Magdalena Eliasson
Telefon: 0942 - 140 12
magdalena.eliasson@dorotea.se

Administratör
Åsa Nilsson
Telefon: 0942 - 140 13
asa.nilsson@dorotea.se

Fax: 0942 - 140 01