Information till partier

Här presenteras information till partier.

Partier som har rätt att delta i valen ska lämna in sina namn/partivalsedlar till valkansliet, Dorotea kommunkontor senast den 19 augusti 2022 för att få dem utsända till röstnings- och vallokaler i samband med att övrigt valmaterial skickas till lokalerna.

Röstmottagarna ansvarar för att sätta namnvalsedlar i ställ, enligt den ordning som valnämnden tidigare beslutat. Röstmottagarna ansvarar för att fylla på från det lager som partierna lämnat. Röstmottagarna har inget ansvar att meddela om namnvalsedlar tar slut. Det ansvaret ligger på de enskilda partierna.

Uppdaterad den 8 juli 2022