Onsdagsräkning

Valnämndens preliminära rösträkning sker på onsdag den 14 september 2022.

Sammanträdet är offentligt och resultatet av nämndens rösträkning är preliminärt.

Tid: Klockan 10:00

Plats: Kommunkontoret, Röda rummet

Tre dagar efter valdagen, ska kommunen genomföra en preliminär rösträkning.
Valnämndens preliminära rösträkning genomförs i två olika moment.

Det ena är att bedöma de förtidsröster som valdistrikten har underkänt på valdagen.

Det andra momentet är att hantera de förtidsröster som inte granskats i vallokalen, det vill säga förtidsröster som inte hunnit fram till valdagen samt brevröster från utlandet som inte skickats ut till vallokal.

Rösterna måste granskas och om de bedöms som giltiga registreras i röstlängden samt till slut räknas.

Uppdaterad den 11 juli 2022

Valnämndens kansli

Kanslichef
Magdalena Eliasson
Telefon: 0942 - 140 12
magdalena.eliasson@dorotea.se

Administratör
Åsa Nilsson
Telefon: 0942 - 140 13
asa.nilsson@dorotea.se

Fax: 0942 - 140 01

 

Mer information om valet

Valinformation på andra språk

Valmyndigheten har som uppgift att planera och genomföra val och landsomfattande folkomröstningar.

Läs mer på Valmyndighetens hemsida

Länsstyrelsen är regional valmyndighet och beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid val till kommun- och landstingsfullmäktige.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Valnämnden i kommunen ansvarar för valets genomförande i kommunen. De beslutar till exempel om öppettider för förtidsröstning och utser röstmottagare.

Valnämndens ledamöter