Lyssna Insia

Vision Dorotea 2040

Kommunstyrelsen tillsatte i slutet av 2016 en framtidsberedning i syfte att skapa en strategi för kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Under 2017 har beredningen arbetat fram ett förslag till vision för Dorotea kommun. I juni fastställde kommunfullmäktige visionen som lyder:

Dorotea är en brusande tillväxtkommun i Saepmie.

Vildmarkens möjligheter i kombination med moderna lösningar skapar unika förutsättningar till företagande, arbete, fritid och lärande i en utmanande och inspirerande miljö.

Dorotea kännetecknas av nytänkande, livskvalité och trygghet i livets alla skeden.

Hit välkomnas du att förverkliga drömmar, livsprojekt och ambitioner. Våra olikheter berikar vårt samhälle.

Vi vågar, visar och vill förändring!

Framtidsberedningen ska nu utifrån visionen upprätta förslag till övergripande långsiktiga mål för kommunen, för antagande i kommunfullmäktige innan nästa mandatperiod.

Vad är en vision?
Vision är bilden av ett framtida önskat tillstånd.

Målstruktur
Vision
Målområde, övergripande politiskt uppsatta, vilka områden är prioriterade
» Strategiska mål, politiska långsiktiga, vad vill vi under perioden
Nämndsmål, svarar på frågan ”vad vill vi uppnå?”
Prestationsmål, svarar på frågan ”vad ska vi göra för att nå de uppsatta nämndsmålen?”

Målområden skulle kunna formuleras på följande sätt utifrån de värderingar som kan gälla i Dorotea
”Leva och växa i Dorotea”
”Hållbara Dorotea”
”Dorotea–tryggt, jämlikt och trivsamt”
”Dorotea–en kommun med drivkraft”

De som ingår i framtidsberedningen är:
MatsErik Westerlund, DKL
Britt-Inger Tegnander, DKL
Per Nilsson - representerar C, KD och L
Greger Lindqvist - representerar S och V

 

Uppdaterad den 22 januari 2018