Lyssna Insia

Arbeta i Dorotea

Att utveckla den lokala arbetsmarknaden är en viktig uppgift för Dorotea kommun. I takt med att näringsliv och arbetsliv förändras behövs nya former för samarbete mellan kommunen och andra parter, till exempel andra kommuner och Arbetsförmedlingen.

Dorotea kommun arbetar för att utveckla fler möjligheter för människor att delta på arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar.

Den största arbetsgivaren i Dorotea är Dorotea kommun. Andra stora arbetsgivare är Polarvagnen, Dorotea Mekaniska och Datakompisen för att nämna några. Andra arbetsgivare finns inom turismnäringen, detaljhandel och tillverkningsindustri. Många väljer också att bli sin egen arbetsgivare.

Feriearbete

Dorotea kommun erbjuder sommarlovspraktik är för dig som gått ut årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet.

Uppdaterad den 20 mars 2020