Lyssna

Bygdemedel

Vem kan söka bygdemedel?

Alla registrerade organisationer kan söka bygdemedel.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för:

  • Reparation och upprustning av bygdegårdar
  • Inköp av utrustning
  • Förbättring av idrottsanläggningar
  • Markering och upprustning av stigar och leder

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för:

  • Driftkostnader för byggnader
  • Inköp, drift eller underhåll av fordon
  • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
  • Investeringar som redan är genomförda

Från och med ansökningsperioden 2019 ska bygdemedel sökas via en e-tjänst. Pappersansökningar tas alltså inte längre emot.

Mer om bygdemedel finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida.
Uppdaterad den 19 november 2018