Lyssna Insia

Vi vill hjälpa dig genom krisen

Här hittar du de åtgärder vi som kommun vidtagit specifikt för att stötta Doroteas näringsliv. Längst ner på sidan finns länkar till andra aktörer som erbjuder information och stöd.

Läs om stöden i senaste Näringslivsnytt

I julinumret av Näringslivsnytt har vi gjort vårt bästa för att samla ihop information om de olika stöd du kan söka och presentera dem på ett överskådligt sätt. 

Du kan läsa Näringslivsnytt här på vår webbplats

Du som hyr företagslokal av kommunen eller Doroteahus kan få sänkt hyra

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet kommer i form av sänkt hyra under perioden 1 april – 30 juni. Din hyresvärd står för halva kostnaden för hyressänkningen och staten står för andra halvan. Hyran kan maximalt sänkas med 50% under perioden.

Ditt företag behöver ha rätt slags SNI-kod

Regeringens stöd omfattar företag i vissa branscher. För att definiera vilka branscher som kan få stöd används SNI-koder. SNI-koden är den kod du angav till Skatteverket när du registrerade ditt företag. Du behöver alltså se efter att ditt företag har en SNI-kod som omfattas av stödet.

Här hittar du en detaljerad lista över vilka SNI-koder som stödet gäller: https://www.boverket.se/contentassets/2907200575a8449780d8b2df5209395e/sni-koder-for-stod-nar-vissa-lokalhyresgaster-fatt-rabatt-pa-hyran.pdf

Du behöver komma överens med oss senast 30 juni

För att ta del av hyresrabatten förhandlar du med din hyresvärd som sedan sänker hyran. För att du kunna ta del av stödet ska du och din hyresvärd ha tecknat en överenskommelse senast 30 juni. Det är sedan hyresvärden som ansöker om stödet i efterhand via en tjänst hos Boverket.

Läs mer om stödet på Länsstyrelsens hemsida:
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html

Kontakta oss så går vi vidare

Omfattas du av stödet och vill ha sänkt hyra? Kontakta då Håkan Wikström om du hyr lokal av Dorotea kommun, och Karin Svensson om du hyr av Doroteahus.

håkan.wikström@dorotea.se              0942-140 55
karin.svensson@doroteahus.se           0942-140 45

Vi har givit direktiv till kommunens inköpsansvariga att handla lokalt

På grund av den rådande situationen med coronautbrottet COVID-19 vill kommunen göra så mycket som möjligt för att stötta de lokala företagen. För att hjälpa till har vi givit följande direktiv till våra inköpsansvariga:

1. Handla av lokala företag i den utsträckning som går. Vi ska fortfarande följa LOU och de avtal som vi redan har på plats, men på de områden vi saknar avtal kan vi handla lokalt.

2. Tidigarelägg inköp. Om det är några större inköp vi planerar inför hösten eller om det finns möjlighet att bygga upp ett lager av förbrukningsvaror kan vi göra de inköpen redan nu.

Vi erbjuder ett stödpaket till näringslivet

Till följd av spridningen av coronaviruset covid-19 riskerar många lokala företagare i Dorotea kommun att drabbas negativt. Regeringen har presenterat omfattande åtgärder och Dorotea kommun vill göra sin del för att komplettera dessa och vara det stöd våra lokala företagare behöver. Kommunledningen ser att det krävs kraftfulla åtgärder för att undvika konkurser och stoppa uppsägningar.

Därför presenteras följande insatser:

  • Företag ges möjlighet att söka räntefritt anstånd för betalning av fakturor
  • Kommunens betaltider kortas
  • Tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden förlängs där det är möjligt
  • Tillsynsbesök som inte är kritiska skjuts på
  • Verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden prioriteras
  • Kommunen prioriterar att informera och hålla dialog med företagen om situationen

Beslutet gäller till och med 30 september. Dorotea kommun kommer fortsätta bevaka situationen och är redo att sätta in skarpare åtgärder om så skulle behövas.

Riktlinjer för anstånd för betalning hittar du här på vår webbplats.

Hör av dig till oss!

Vi undersöker hela tiden nya möjligheter att hjälpa och stötta Doroteas företag så att vi tar oss igenom den här krisen tillsammans. Om du vill bolla tankar och idéer, hör gärna av dig till oss på näringslivskontoret!

Om du som företagare har frågor eller är i behov av stöttning eller rådgivning kan du vända dig till kommunens näringslivsutvecklare Gabriel Holmlund på 0942-14080.

Doroteamässan 2020 flyttas fram

På grund av rådande omständigheter väljer vi att flytta datum för Doroteamässan till 1 – 3 oktober istället för 7 – 9 maj. Vi jobbar på med att skapa en ännu starkare Doroteamässa och hoppas att coronaviruset är snabbt övergående.

1 – 3 oktober kommer alltså både Industrikonferensen och Doroteamässan att gå av stapeln. Missa inte att boka in dessa datum i kalendern!

Uppstarten av Doroteamässan 2019 blev en succé trots kort framförhållning. I år kommer därför mässan att utökas ytterligare och i samband med den genomförs även en industrikonferens i samarbete med Inlandets teknikpark. Industrikonferensen blir 1 – 2 oktober och Doroteamässan 2 – 3 oktober. Mässans fokus kommer inte bara ligga på produktvisning, utan även på rekrytering, kompetensförsörjning, utbildning och nätverkande. Alla branscher är välkomna att ställa ut.

Anmäl dig redan nu

Du som önskar stå på mässan kan redan nu anmäla dig till gabriel.holmlund@dorotea.se för att reservera din plats. Preliminärt kommer mässan att hållas i sporthallen på MB, som 2019. Ett program för dagarna kommer släppas i augusti.


Information från myndigheter

Regeringen

På Skatteverkets webbplats kan du söka regeringens nya omställningsstöd.

Region Västerbotten

På regionens webbplats kan du läsa om omställningschecken för mindre företag.

Folkhälsomyndigheten

På myndighetens webbplats finns nya regler för restauranger och matställen som gäller från 2020-03-24.

Verksamt.se

Verksamt.se erbjuder den senaste informationen på nationell nivå.

Information från andra aktörer

Almi

På Almis webbplats finns information om de stöd de erbjuder.

Föreningen Företagarna

På föreningens webbplats kan du räkna ut hur mycket du kan minska dina kostnader med hjälp av korttidsarbete.

Företagarna har också en samlingssida med coronainformation för näringslivet

Svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv har ett nyhetsflöde på sin webbplats som du kan följa

A-kassa

På a-kassas webbplats finns information för dig som egenföretagare.

Uppdaterad den 10 augusti 2020