Lyssna Insia

Vi vill hjälpa dig genom krisen

Här hittar du de åtgärder vi som kommun vidtagit specifikt för att stötta Doroteas näringsliv. Längst ner på sidan finns länkar till andra aktörer som erbjuder information och stöd.

Vi har givit direktiv till kommunens inköpsansvariga att handla lokalt

På grund av den rådande situationen med coronautbrottet COVID-19 vill kommunen göra så mycket som möjligt för att stötta de lokala företagen. För att hjälpa till har vi givit följande direktiv till våra inköpsansvariga:

1. Handla av lokala företag i den utsträckning som går. Vi ska fortfarande följa LOU och de avtal som vi redan har på plats, men på de områden vi saknar avtal kan vi handla lokalt.

2. Tidigarelägg inköp. Om det är några större inköp vi planerar inför hösten eller om det finns möjlighet att bygga upp ett lager av förbrukningsvaror kan vi göra de inköpen redan nu.

Vi erbjuder ett stödpaket till näringslivet

Till följd av spridningen av coronaviruset covid-19 riskerar många lokala företagare i Dorotea kommun att drabbas negativt. Regeringen har presenterat omfattande åtgärder och Dorotea kommun vill göra sin del för att komplettera dessa och vara det stöd våra lokala företagare behöver. Kommunledningen ser att det krävs kraftfulla åtgärder för att undvika konkurser och stoppa uppsägningar.

Därför presenteras följande insatser:

  • Företag ges möjlighet att söka räntefritt anstånd för betalning av fakturor
  • Kommunens betaltider kortas
  • Tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden förlängs där det är möjligt
  • Tillsynsbesök som inte är kritiska skjuts på
  • Verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden prioriteras
  • Kommunen prioriterar att informera och hålla dialog med företagen om situationen

Beslutet gäller till och med 30 juni och omfattar registrerad näringsverksamhet med en omsättning om minst 300 tkr. Dorotea kommun kommer fortsätta bevaka situationen och är redo att sätta in skarpare åtgärder om så skulle behövas.

Riktlinjer för anstånd för betalning hittar du här på vår webbplats.

Hör av dig till oss!

Vi undersöker hela tiden nya möjligheter att hjälpa och stötta Doroteas företag så att vi tar oss igenom den här krisen tillsammans. Om du vill bolla tankar och idéer, hör gärna av dig till oss på näringslivskontoret!

Om du som företagare har frågor eller är i behov av stöttning eller rådgivning kan du vända dig till kommunens näringslivsutvecklare Gabriel Holmlund på 0942-14080.

Doroteamässan 2020 flyttas fram

På grund av rådande omständigheter väljer vi att flytta datum för Doroteamässan till 1 – 3 oktober istället för 7 – 9 maj. Vi jobbar på med att skapa en ännu starkare Doroteamässa och hoppas att coronaviruset är snabbt övergående.

1 – 3 oktober kommer alltså både Industrikonferensen och Doroteamässan att gå av stapeln. Missa inte att boka in dessa datum i kalendern!

Uppstarten av Doroteamässan 2019 blev en succé trots kort framförhållning. I år kommer därför mässan att utökas ytterligare och i samband med den genomförs även en industrikonferens i samarbete med Inlandets teknikpark. Industrikonferensen blir 1 – 2 oktober och Doroteamässan 2 – 3 oktober. Mässans fokus kommer inte bara ligga på produktvisning, utan även på rekrytering, kompetensförsörjning, utbildning och nätverkande. Alla branscher är välkomna att ställa ut.

Anmäl dig redan nu

Du som önskar stå på mässan kan redan nu anmäla dig till gabriel.holmlund@dorotea.se för att reservera din plats. Preliminärt kommer mässan att hållas i sporthallen på MB, som 2019. Ett program för dagarna kommer släppas i augusti.


Information från myndigheter

Region Västerbotten erbjuder omställningsstöd för mindre företag.

Folkhälsomyndigheten har utkommit med nya regler för restauranger och matställen från 2020-03-24.

verksamt.se hittar du aktuell nationell myndighetsinformation för dig som företagare om det nya coronaviruset covid-19. 

Du kan också följa nyhetsflödet på Svenskt näringslivs webbplats

Uppdaterad den 2 april 2020