Vi vill hjälpa dig genom krisen

Här hittar du de åtgärder vi som kommun vidtagit specifikt för att stötta Doroteas näringsliv. Längst ner på sidan finns länkar till andra aktörer som erbjuder information och stöd.

Läs om stöden i Näringslivsnytt

I marsnumret av Näringslivsnytt har vi gjort vårt bästa för att samla ihop information om de olika stöd du kan söka och presentera dem på ett överskådligt sätt. 

Du kan läsa Näringslivsnytt här på vår webbplats

Vi har givit direktiv till kommunens inköpsansvariga att handla lokalt

På grund av covid-19-pandemin vill kommunen göra så mycket som möjligt för att stötta de lokala företagen. För att hjälpa till har vi givit följande direktiv till våra inköpsansvariga:

1. Handla av lokala företag i den utsträckning som går. Vi ska fortfarande följa LOU och de avtal som vi redan har på plats, men på de områden vi saknar avtal kan vi handla lokalt.

2. Tidigarelägg inköp. Om det är några större inköp vi planerar inför hösten eller om det finns möjlighet att bygga upp ett lager av förbrukningsvaror kan vi göra de inköpen redan nu.

Vi erbjuder ett stödpaket till näringslivet

Till följd av spridningen av coronaviruset covid-19 riskerar många lokala företagare i Dorotea kommun att drabbas negativt. Regeringen har presenterat omfattande åtgärder och Dorotea kommun vill göra sin del för att komplettera dessa och vara det stöd våra lokala företagare behöver. Kommunledningen ser att det krävs kraftfulla åtgärder för att undvika konkurser och stoppa uppsägningar.

Därför presenteras följande insatser:

  • Företag ges möjlighet att söka räntefritt anstånd för betalning av fakturor
  • Kommunens betaltider kortas
  • Tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden förlängs där det är möjligt
  • Tillsynsbesök som inte är kritiska skjuts på
  • Verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden prioriteras
  • Kommunen prioriterar att informera och hålla dialog med företagen om situationen

Beslutet gäller till och med 30 september. Dorotea kommun kommer fortsätta bevaka situationen och är redo att sätta in skarpare åtgärder om så skulle behövas.

Riktlinjer för anstånd för betalning hittar du här på vår webbplats.

Vi bevakar regeringens förslag om förlängt hyresstöd

Regeringen har lagt ett förslag om en ny period av hyresstöd till pandemiutsatta företag, från den 1 januari till den 31 mars. Vi följer utvecklingen och är redo att införa stödet till våra hyresgäster när förslaget klubbas igenom. 

Läs regeringens pressmeddelande om förslaget

Tidigare beslutade regeringen om ett tillfälligt stöd till företags-hyresgäster i utsatta branscher under perioden 1 april – 30 juni. Staten gav stöd med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden. Stödet kunde dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Stödet omfattade företag i vissa utvalda branscher med särskilda SNI-koder.

Se detaljerad lista över vilka SNI-koder som omfattades på Boverkets webbplats 

Inom ramen för detta stöd erbjöd Dorotea kommun och Doroteahus i Dorotea AB under stödperioden tillfällig hyressänkning med totalt 50 procent till dem av hyresgästerna som omfattades av stödet.

Läs mer om stödet på Länsstyrelsens hemsida

Hör av dig till oss!

Om du vill bolla tankar och idéer, hör gärna av dig till oss på näringslivskontoret!

Om du som företagare har frågor eller är i behov av stöttning eller rådgivning kan du vända dig till kommunens näringslivsutvecklare.

Doroteamässan 2020 flyttas till hösten 2021

På grund av rådande omständigheter väljer vi att flytta datum för Doroteamässan till oktober 2021. Vi jobbar på med att skapa en ännu starkare Doroteamässa och hoppas att pandemin har lagt sig till hösten.

Anmäl dig redan nu

Du som önskar stå på mässan kan redan nu anmäla dig till gabriel.holmlund@dorotea.se för att reservera din plats. 


Information från myndigheter

Regeringen

Länk till regeringens samlade pandemiinformation för företag

Region Västerbotten

Länk till regionens samlade information om företagsstöd

Folkhälsomyndigheten

Länk till Folkhälsomyndighetens pandemiinformation för verksamheter

Verksamt.se

Verksamt.se erbjuder den senaste informationen på nationell nivå.

Information från andra aktörer

Almi

På Almis webbplats finns information om de stöd de erbjuder.

Föreningen Företagarna

På föreningens webbplats kan du räkna ut hur mycket du kan minska dina kostnader med hjälp av korttidsarbete.

Företagarna har också en samlingssida med coronainformation för näringslivet

Svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv har ett nyhetsflöde på sin webbplats som du kan följa

A-kassa

På a-kassas webbplats finns information för dig som egenföretagare.

Uppdaterad den 29 april 2021

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektledare för Gröna Jobb
Thommy Persson
070-508 56 44
thommy.persson@dorotea.se

Projektledare för NiMR
Anders Karlsson
073-053 01 92
anders.karlsson@dorotea.se

Kommunikatör för näringslivsenheten
Hanna Gimbergsson
073-803 70 45
hanna.gimbergsson@dorotea.se

Projektledare för Lapplands Sydport
Ulrika Stenberg
Tel: 073-023 48 58
ulrika.stenberg@dorotea.se

Projektledare för Digitala Steget
Jennie Larsson
Tel: 070-301 36 53
jennie.larsson@hemavantarnaby.se