Att tänka på inför möte med finansiär

Många företagare upplever det svårt att möta finansiärer och veta vad som förväntas av dem vid mötet. Åtta kommuner inom Region 10 och Företagarna Västerbotten har identifierat detta och efter kontakt med ett antal finansiärer så bekräftar de att många företagare upplever en stor osäkerhet inför mötet med dem.

Genom projekten Möjligheternas Region och Företagarnas Affärsutveckling har vi tillsammans fått möjlighet att jobba vidare med detta och ta fram verktyg som underlättar för dig som företagare när du ska söka företagslån. Här nedanför kan du läsa hur du kan gå tillväga. Se gärna filmen i länken nedan och ta hjälp av checklistan. Om du har problem att läsa pdf-filerna är du välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Länk till checklistan

Länk till checklista på svenska (pdf)

Link to checklist in english (pdf)

Företagspresentation

Gör en stark affärspresentation, beskriv vem du är och vad du gör. Visa att du har koll på verksamheten, förbered dig och träna presentationen inför mötet med finansiär.

Var ute i god tid och tänk på att första intrycket är viktigt. Bygg förtroende genom att bjuda in till företaget. Finansiären gör en helhetsbedömning och det är viktigt att de får ett förtroende för dig som kund.

Beskriv nuläget för ditt företags marknad. Beskriv dina kundrelationer, konkurrenter, leverantörer, produkter eller tjänster för banken. Berätta varför ditt företag skiljer sig från övriga aktörer och konkurrenter.

Vad gör dig unik? Gör en SWOT-analys som visar dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Företagslån

Beskriv vad lånet ska användas till, hur mycket du behöver låna och hur du tänker betala tillbaka lånet. Visa även att du själv är villiga att skjuta till eget kapital, för finansiären vill sällan ta hela risken själv.

Förklara vilka säkerheter som finns i verksamheten till exempel inventarier, maskiner, varulager, fastigheter eller kundfordringar (fakturakredit). Beskriv även hur dina in- och utbetalningar ser ut. Tala om vilka fördelar investeringen för med sig och hur mycket det kommer att öka dina intäkter.

Ekonomi

Det räcker inte med att du är duktig fackman, du måste också ha koll på ekonomin i företaget.
Gör en budget, för även om den inte är exakt så är det en signal till banken att ni har tänkt igenom er ekonomi och att det finns återbetalningsförmåga. Ta hjälp av någon om det känns svårt att göra en budget. Finansiären tittar på om verksamheten klarar att betala ränta och amorteringar.

Tips för att öka likviditet

Fakturera snabbare, ändra till 10 eller 14 dagars betalningstid. Vid stora leveranser be kunden om en förskottsbetalning och förläng era leverantörskrediter till 30, 40 eller 60 dagar.

Övrigt att tänka på

Tänk igenom vem du ska kontakta och varför du behöver lånet. Behöver du låna eller räcker det att du pratar med dina leverantörer om att utöka fakturadatumet?

Om du får NEJ är det viktigt att du får veta varför du har fått avslag på ditt lån. Våga fråga! Du kan alltid komma tillbaka och det finns många olika finansiärer att vända sig till.

För mer information om möjliga långivare och finansiärer kontakta verksamt.se, Företagarna eller oss på näringslivsenheten.

Uppdaterad den 29 april 2021

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektledare för Gröna Jobb
Thommy Persson
070-508 56 44
thommy.persson@dorotea.se

Projektledare för Lapplands Sydport
Ulrika Stenberg
Tel: 073-023 48 58
ulrika.stenberg@dorotea.se