Elförsörjning i kommunen

Dorotea kommun har två elnätsdistributörer: E.ON och Vattenfall. När du som företagare vill starta en verksamhet är du välkommen att kontakta den distributör som är aktuell för dig.

Länk till nätområden.se där du ser vilka områden som tillhör vilken distributör

Detta gäller för E.ON

I Dorotea kommun har energibolaget E.ON elnätskoncession över större delen av kommunen.

Om du är intresserad av att etablera en elintensiv verksamhet i kommunen eller har frågor om elkraft så finns E.ON-ansvariga till hands för att svara på frågor, men också beskriva om och hur en etablering kan gå till.

En tidig dialog med E.ONs storkundsansvariga är en förutsättning för en lyckad etablering. Nedan följer en beskrivning av den nödvändiga processen samt kontaktuppgifter:

  • Kontakt storkundsansvarig. Se nedan.
  • Föranmälan. För att kunna inleda en förstudie/utredning måste en föranmälan göras. Anmälan startar processen hos E.ON och skall görs av behörig elektriker.
    Länk till föranmälan
  • Prisindikering och offert för nätutredning. Efter att E.ON mottagit en föranmälan och haft ett första projektmöte med dig som kund skickas en offert och tidplan för en nätutredning

Kontaktuppgifter till E.ON:s storkundsansvariga för bland annat Dorotea kommun:
Georg Lannge
Key Account Manager Lokalnätsaffärer Sälj- och Kundrelationer
georg.lannge@eon.se
+46 73 076 35 88

Länk till mer information om företagsanslutningar

Detta gäller för Vattenfall

I Dorotea kommun har elnätsbolaget Vattenfall Eldistribution elnätskoncession i området kring Borgafjäll.

El till verksamheten

Anlita en auktoriserad elinstallatör som sköter all kontakt med oss. Installatören skickar en föranmälan till oss som innehåller alla uppgifter vi behöver och vi skickar därefter en offert på anslutningskostnaden. Vill du enbart veta kostnaden till att börja med, kan du använda vårt formulär för offertförfrågan.

Planerar du att ansluta en verksamhet med en kapacitet över 5MW eller en produktionsanläggning med anslutningseffekt över 300 kW? Fyll då i detta formulär istället. Här guidar vi dig när ditt företag vill ansluta eller återansluta till vårt elnät eller om en tillfällig anslutning under byggtiden behövs.
Länk till formuläret på Vattenfalls hemsida 


Är du elinstallatör?

Länk till Vattenfalls installatörssidor


Kontaktuppgifter

Telefon 0771-101050 öppet vardagar kl. 8-18

Länk till Vattenfalls kontaktformulär

Uppdaterad den 29 april 2021