Lyssna Insia

Mark och lokaler

Behöver du mark eller lokal till din näringsverksamhet?

Vi på Tekniska enheten hjälper dig gärna med att: 

  • arrendera mark
  • hitta lediga lokaler för näringsverksamhet
  • hitta lediga industritomter. 

Ska du köpa en fastighet?

Då är det viktigt att du tar reda på om det finns någon förorening inom fastigheten. Om du köper en förorenad fastighet kan du nämligen bli ansvarig för att undersöka och sanera den. Läs mer om förorenade områden här på vår webbplats.

Har du andra frågor om mark och lokaler? Tveka inte att höra av dig till oss! 

Uppdaterad den 29 april 2020

Teknik och service

Chef Teknik och service
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
VA- och renhållningsingenjör
Joakim Jonsson
Telefon: 0942-141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
Telefon: 0942 - 140 71
wike.schreuder@dorotea.se


Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektledare för Gröna Jobb
Thommy Persson
070-508 56 44
thommy.persson@dorotea.se

Projektledare för NiMR
Anders Karlsson
073-053 01 92
anders.karlsson@dorotea.se

Kommunikatör
Projektledare för Digitala Steget
Hanna Gimbergsson
073-803 70 45
hanna.gimbergsson@dorotea.se

Projektledare för Lapplands Sydport
Ulrika Stenberg
Tel: 073-023 48 58
ulrika.stenberg@dorotea.se

 

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.

Doroteahus

VD
Ronny Jonsson
Telefon: 0942 - 140 44
ronny.jonsson@dorotea.se
Uthyrning/Administratör
Karin Svensson
Telefon: 0942 - 140 40
karin.svensson@dorotea.se
Ekonom
Helen Skoglund
Telefon: 0942 - 140 43
helen.skoglund@dorotea.se