Behöver du söka tillstånd för din verksamhet?

När du ska starta en ny verksamhet eller förändra en du redan driver, behöver du många gånger kontakta Dorotea kommun. Här hittar du enkelt information om vilka tillstånd som behövs, blanketter och kontaktpersoner.

Det är viktigt att du tar reda på vilka tillstånd som krävs för just din verksamhet. Du kan till exempel behöva anmäla eller söka tillstånd för att starta och driva vissa typer av verksamheter.

Du är välkommen att höra av dig om du vill ha råd och information om vad som gäller.

Uppdaterad den 23 december 2020

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.