Brandfarlig vara

Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiv vara menas explosiva ämnen, blandningar och föremål samt ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

För brandfarlig vara gäller tillståndskravet yrkesmässig hantering eller hantering över vissa mängder, medan det för explosiva varor gäller all sorts hantering, överföring och import.

Vill du söka tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar så är det Polisen som sköter de uppgifterna. För att söka tillstånd till gränsöverskridande överföring är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap du ska vända dig till.

Uppdaterad den 19 oktober 2021

Länk till E-tjänster och Blanketter

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se