Lyssna Insia

Buller

Driver du en verksamhet med höga ljudnivåer?

Kommunens miljöenhet är tillsynsmyndighet och kan göra både anmälda och oanmälda tillsynsbesök för att kontrollera ljudnivåerna i verksamheter. Som tillsynsmyndighet kan miljöenheten kräva att få granska egenkontrollen. Har du frågor om gränsvärden för tillåtna ljudnivåer eller om något annat? Kontakta oss på miljöenheten.

Uppdaterad den 28 december 2020

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.