Lyssna Insia

Djur och lantbruk

Miljöenheten har ansvar för att göra tillsyn på lantbruk och hästgårdar. Syftet med tillsynen är att minska påverkan på människor och på miljön.

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddstillsynen. Misstänker du att ett djur far illa ska du alltså kontakta Länsstyrelsen.

Uppdaterad den 15 november 2019

Länk till E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.