Folköl

Den som säljer eller serverar folköl (öl klass II med en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent alkohol) måste anmäla detta till kommunen innan försäljningen/serveringen startar. Detsamma gäller tobak, innan försäljning startar ska detta anmälas till kommunen.

Försäljning av folköl

Den som driver detaljhandel eller servering av folköl eller tänker påbörja sådan försäljning, är skyldig att anmäla verksamheten till miljöenheten i Dorotea kommun. Ägaren ska upprätta ett egentillsynsprogram som ska innehålla information till anställda om egna regler och rutiner vid ölförsäljning och alkohollagens bestämmelser.

Vad är folköl?

Folköl är detsamma som öl klass II och har en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent.

Regler vid försäljning av folköl

  • Folköl får inte säljas till personer som inte fyllt 18 år.
  • Du har rätt och skyldighet att kontrollera åldern.
  • Folköl får inte säljas till någon som misstänks ämna lämna ölet till någon person som ej fyllt 18 år.
  • Folköl får inte säljas till någon som är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.
  • Om du säljer eller serverar folköl ska du också sälja lättdrycker som läsk och vatten
  • För att få sälja folköl ska lokalen vara godkänd som livsmedelslokal. Du ska verkligen sälja mat. Några enstaka matvaror på en hylla räcker inte. En rekommendation är att det ska gå att laga en riktig middag med de varor som finns att köpa. Man får räkna med pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat. Glass, godis, chips, frukt, kex snacks, te och kaffe räknas i detta sammanhang inte som matvaror.
  • Ägaren måste upprätta ett egentillsynsprogram.

Ansvar

Om alkohollagens regler inte uppfylls och du saknar nödvändiga tillstånd är det ett lagbrott att sälja folköl. Kommunen kan förbjuda försäljning av folköl upp till sex månader eller längre vid upprepad förseelse.

Om lokalen inte är godkänd som livsmedelslokal eller om du saknar tillräckligt med matvaror samtidigt som du säljer folköl kan brottet röra sig om olovlig försäljning av alkoholhaltiga drycker. Straffet för detta kan bli böter eller fängelse.

Kassapersonal eller annan som säljer folköl har ett personligt ansvar och kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse upp till 6 månader om hon/han säljer folköl till någon som inte fyllt 18 år. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs och att personalen får undervisning om lagens regler.

Uppdaterad den 19 oktober 2021

Länk till E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.