Hygienlokaler

En hygienisk verksamhet är en verksamhet där man utövar hygienisk behandling som till exempel massage, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering, hårvård med flera. Det är vi på miljöenheten som kontrollerar dessa verksamheter.

Om du funderar på att starta ny hygienisk verksamhet eller byta lokal för befintlig verksamhet kan du behöva göra en anmälan. Anmälningsplikten gäller de hygieniska verksamheter som i sin behandling använder stickande eller skärande verktyg. Det beror på att dessa behandlingar innebär risk för blodsmitta. Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt, kontakta miljöenheten.

Så här gör du

Du kan anmäla din verksamhet på två olika sätt, antingen genom vår E-tjänst eller genom att fylla i en anmälningsblankett. Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar. Vilken information som ska finnas med i anmälan står på vår anmälningsblankett. Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält får du betala en miljösanktionsavgift.

Länk till e-tjänster och blanketter

Avgift för handläggning

Miljöenheten tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften är beslutad av Kommunfullmäktige.

Länk till avgifter och taxor

Vilka krav ställs på en hygienisk verksamhet

Oavsett om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det till exempel finns goda rutiner för städning, hygien och kemikaliehantering. Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram. Mer information om vilka regler som gäller för yrkesmässig hygienisk verksamhet står i Socialstyrelsens allmänna råd:

Länk till Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Länk till egenkontroll inom hälsoskyddsområdet (Information från Socialstyrelsen)

Vill du veta mer

Mer information om yrkesmässiga hygieniska verksamheter hittar du i Socialstyrelsens handböcker. Du kan även gärna kontakta oss på miljöenheten om du har frågor om hygieniska verksamheter.

Uppdaterad den 29 juni 2022

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.