Bassängbad

Du som vill driva en badanläggning ska anmäla det till miljöenheten innan lokalen eller anläggningen börjar användas. Bassängbad innefattar en badanläggning som används av allmänheten och omfattar även bubbelpooler, floatingtankar och karbad.

Det är vi på miljöenheten som kontrollerar bassängbad, med till exempel stickprovskontroller av badvattenkvaliteten. Den dagliga tillsynen är det dock du som verksamhetsutövare själv som ansvarar för.

Obligatorisk egenkontroll

Du som driver en verksamhet med bassängbad ska enligt miljöbalken planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga att hälsoproblem eller skador på miljön uppstår.

Det måste finnas ett skriftligt egenkontrollprogram, som bland annat ska innehålla:

  • Genomsnittligt antal badande
  • Uppgifter om bassängen/bassängerna (volymer, temperaturer, kapacitet, antal badande per timme)
  • Hur reningsanläggningen fungerar (beskrivning av de olika reningsstegen)
  • Filterhastigheter
  • Dosering av kemikalier
  • Vattenförbrukning
  • Vattenomsättning
  • Återkommande kloreringar, samt eventuella chockkloreringar
  • Frekvens och tillvägagångssätt när man rengör omklädningsrum, dusch, bastu, gemensamma utrymmen, bassäng-området
  • Frekvens och tillvägagångssätt för rengöring av bassänger (bottensugning, skrubbning, rensning av galler med mera.)

E-tjänster och blanketter

Folkhälsomyndighetens information om bassängbad

Avgift för handläggning

Miljöenheten tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgifterna beslutas av kommunfullmäktigt.

Årlig tillsynsavgift

Enligt Dorotea kommuns taxa tas en årsavgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ut. Taxan innebär att de verksamheter med bassängbad betalar en årsavgift. Enligt taxan är den avgift som verksamheten ska be­tala i årlig tillsynsavgift grundat på en bedömning av risker i tillsynsobjekten och bedömning av resursåtgången.

Avgifter och taxor

Om du inte anmäler kan du få miljösanktionsavgift

Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till miljöenheten riskerar du en så kallad miljösanktionsavgift. För närvarande är den på 3 000 kronor.

Uppdaterad den 29 juni 2022

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.