Lyssna Insia

Fotvård

All vård av fötter där man använder stickande och skärande verktyg, till exempel skalpeller, och där det finns risk för blodsmitta, ska anmälas till oss på miljöenheten. Det gäller även pedikyr om du som verksamhetsutövare använder stickande eller skärande verktyg och penetrerar huden med dem.

Det är viktigt att lokalen är utformad för verksamheten och att den sköts så att det inte uppstår några risker för människors hälsa. Läs mer om hur en lokal med fotvård bör vara utformad i Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet

En god hygien är en förutsättning för begränsning av smittrisker och andra besvär för människors hälsa. Instrument, redskap och produkter som används vid yrkesmässig hygienisk verksamhet ska vara och skötas så att risken för spridning av smitta begränsas.

Egenkontroll

Fotvård som är anmälningspliktig enligt miljöbalken ska ha ett fastställt egenkontrollprogram med dokumenterade uppgifter om till exempel ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter för verksamheten.

Fotförbundets exempel på egenkontrollprogram för fotvårdskliniker

Uppdaterad den 15 november 2019

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.