Tatuering och piercing

Att tatuera eller pierca sig innebär en risk för hälsan eftersom huden penetreras. Det är du som utför behandlingen som har ansvar för att de som tatuerar sig inte utsätts för några risker i samband med den. För dig som ska öppna en tatuerings- eller piercingstudio är det viktigt att känna till vilka krav som ställs på din verksamhet.

Det är viktigt att lokalen utformas så att den passar verksamheten och sköts så att det inte uppstår några risker för människors hälsa.

Läs mer om hur en tatuering och piercinglokal bör vara utformad i Socialstyrelsens allmänna råd

Hygien och rengöring

För att minimera hälsoriskerna vid behandling med tatuering och piercing är det viktigt att ha goda hygienrutiner.

Om yrkesmässig hygienisk verksamhet, piercing, tatuering, fotvård, massage Socialstyrelsens handbok

Egenkontroll

Tatuering- och piercingverksamhet är anmälningspliktiga enligt lagen. Det innebär att du som verksamhetsutövare måste ha en god egenkontroll på exempelvis ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter för verksamheten. Uppgifterna ska vara dokumenterade.

Socialstyrelsens folder Egenkontroll vid piercing och tatuering

Information till kunden viktig

Du som utför behandling ska informera kunden om eventuella hälsorisker i samband med den hygieniska behandlingen. Till exempel genom skriftlig information om hur han eller hon ska sköta sin tatuering efter behandlingen.

Behandla inte minderåriga utan föräldrars medgivande.

Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luftkvalitet eller problem efter ingreppet när du besökt en tatuering eller piercingverksamhet ska du i första hand vända dig till verksamheten. Om inte det hjälper så kontakta gärna miljöenhetens miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Socialstyrelsens broschyr om piercing och tatuering

Uppdaterad den 29 juni 2022

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.