Kemikalier

Företag använder idag stora mängder kemikalier. Många av dessa kan på olika sätt skada människors hälsa eller miljön.

I miljöbalken finns en så kallad utbytesprincip. Den går ut på att miljö- och hälsofarliga kemikalier ska undvikas om det är möjligt. Kemikalierna ska också ersättas med mindre farliga produkter.

EU har tagit fram en kemikalieförordning som kallas Reach. Förordningen införs stegvis och den är mer omfattande än tidigare lagar. Lagstiftningen lägger ett större ansvar på alla företag.

Länk till Reach på Kemikalieinspektionens hemsida

Försäljning av kemikalier

Det finns vissa regler som är viktiga att ta hänsyn till när du säljer kemikalier. På Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa om:

  • vilka produkter som ska ha barnskyddande förslutning
  • hur farliga produkter ska placeras och förvaras
  • hur kemikalierna ska vara märkta

Företagens skyldigheter

Verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken har vissa skyldigheter på kemikalieområdet. Du ska löpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten. Dessutom ska du ha en uppdaterad förteckning över de hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter som verksamheten använder.

Förteckningen ska minst innehålla följande uppgifter:

  • produkten eller organismens namn
  • omfattning och användning av produkten
  • information om produktens hälso- och miljöskadlighet
  • produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Förteckningen är framförallt till för att du ska kunna bedöma riskerna med dina kemiska produkter. Se listan som ett hjälpmedel.

Uppdaterad den 19 oktober 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.