Lyssna Insia

Försäljning av kemikalier

Det finns vissa regler som är viktiga att ta hänsyn till när du säljer kemikalier.

När det gäller kemikaliesäkerhet finns det några viktiga saker att uppmärksamma:

Barnskyddande förslutning

Vissa produkter ska enligt reglerna ha en barnskyddande förslutning. En barnskyddande förslutning är inte helt säker. Det betyder bara att det tar längre tid för små barn att öppna den. De vanligaste förslutningarna är skruvkorkar som inte går att få upp om man inte samtidigt trycker nedåt. Det är viktigt att butikerna själva kontrollerar detta när varorna kommer till butiken.

På Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa om vilka produkter som ska ha barnskyddande förslutning. Fram till 1 juni 2015 sker en gradvis övergång från nationella bestämmelser till regler i EU:s nya klassificeringsförordning CLP. Därför kan det under en period finnas dubbla bestämmelser.

Kemikalieinspektionens hemsida om barnskyddande förslutning

Varornas placering

Farliga produkter ska förvaras så att de är svåra att komma åt för små barn. Det är din sak att välja hur du bäst löser detta, till exempel genom att placera produkten högt, i låst glasmonter eller bakom disk.

Kemiska produkter ska också förvaras väl avskilda från mat och dryck.

Märkning av kemikalier

Det är viktigt att kemikalierna är rätt märkta. Ansvaret ligger både hos butikerna och hos företagen. Det vill säga företaget som producerar eller importerar ska märka produkten rätt. Den som säljer produkten i en butik ska se till att produkten är rätt märkt.

Märkningen ska innehålla följande uppgifter:

  • farosymbol, exempelvis en dödskalle om produkten är giftig
  • farobeteckning, exempelvis benämningen "Frätande"
  • vilka risker produkten har
  • hur man skyddar sig
  • farliga ämnen i produkten
  • volym eller mängd
  • namn, adress och telefonnummer till den inom EU som släppt ut produkten på marknaden.

Mer information

Kemikalieinspektionens information om säkerhetsdatablad

Kemikalieinspektionen om Märkning och farosymboler

Uppdaterad den 15 november 2019

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.