Livsmedel

Du som säljer eller hanterar mat, till exempel livsmedelsföretag, ansvarar för maten så att den är säker och ingen blir sjuk på grund av dålig hantering.

Ditt företag behöver ha kunskap om riskerna i hanteringen och genomtänkta arbetssätt som hanterar riskerna. Du ansvarar också för att det som står på menyn stämmer och att märkningen är rätt så att ingen blir lurad. Livsmedelssäkerhet och redlighet är de huvudsakliga målen med lagstiftningen och vi som kommun kontrollerar att den följs.

Att starta ett livsmedelsföretag

Om du ska starta en livsmedelsverksamhet ska den registreras hos kommunen. Det gör du genom att fylla i en anmälan och skicka till oss minst två veckor innan du startar. Vi vill också att du fyller i en riskklassning så vi får veta vad du ska göra.

Du måste kontakta oss också vid större förändringar, ägarbyten, ombildningar eller nedläggning.

Länk till Livsmedelsverkets hemsida om att starta eller avveckla företag

Dricksvatten är också livsmedel

Om du har eget vattenverk och i genomsnitt producerar mer än 10 kubikmeter per dygn eller försörjer minst 50 personer, omfattas företaget av livsmedelslagen och vattenverket ska registreras. Kommersiella verksamheter ska alltid registrera eget dricksvatten.

Avgifter och kostnader

Det är ditt företag som bekostar livsmedelskontrollen. Det görs genom att en årsavgift tas ut. Beroende på hur mycket mat ni hanterar och hur stora riskerna finns olika årsavgifter. För registreringen tas också en avgift ut. Behöver vi som kommun lägga extra tid för att få ett företag att följa lagstiftningen tar vi betalt för den extra tiden.

Länk till avgifter och taxor

Vi kontrollerar

Kommunens inspektörer kontrollerar regelbundet att livsmedelsföretag har arbetssätt som gör att maten inte är dålig. Konsumenten ska inte bli vilseledd eller lurad och har rätt att få en del information om maten. Beroende på vilken typ av verksamhet som ska kontrolleras gör vi olika många inspektioner. Till exempel får de flesta restauranger två besök om året.

Överklaga beslut

När det behövs skriver vi beslut, vilket gör det tydligt vad som gäller. Det innebär också att om du tycker att vi fattat ett felaktigt beslut går beslutet att överklaga. Det gäller också beslut om avgifter.

Uppdaterad den 19 oktober 2021

Länk till E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.