Receptfria nikotinläkemedel

Dorotea kommun utövar kontroll av försäljningen av receptfria läkemedel och ska rapportera brister till Läkemedelsverket. Kontrollen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller lagens krav och att egentillsynsprogrammet upprätthålls och hålls levande. Kommunen tar ut en årlig kontrollavgift.

Hur fungerar det?

Om du vill sälja receptfria läkemedel (även nikotinläkemedel) är du skyldig att anmäla detta till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas.

För att få sälja receptfria läkemedel måste ett egentillsynsprogram upprättas där det bland annat framgår vem som ansvarar för försäljningen och hur man ska undvika att sälja till personer under 18 år.

Regler vid försäljning

  • Receptfria läkemedel får inte säljas till personer som inte fyllt 18 år.
  • Du har rätt och skyldighet att kontrollera åldern.
  • Den som säljer receptfira läkemedel och inte är hälso- och sjukvårdspersonal får endast informera om det som framgår på bipacksedeln.
  • Information om försäljningen ska lämnas till Läkemedelsverket.

Mer information

Länk till anmälan och ytterligare information om försäljning av vissa receptfria läkemedel på Läkemedelsverkets hemsida

Uppdaterad den 19 oktober 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.