Serveringstillstånd alkohol

För att få servera alkoholdrycker krävs tillstånd av kommunen. Dorotea kommun har, förutom beslut om tillstånd, även ansvar för uppföljning och kontroll av servering av alkohol. Kommunen tar för detta ut en avgift.

När du söker serveringstillstånd måste du betala avgiften innan prövningen påbörjas. Ansökningsavgiften betalas till bankgiro 601-7404, märk betalningen med "A 63 B 311 C 250".

Ansökningsavgifter

Nyansökning 3 500 kr
Utvidgat tillstånd 2 000 kr
Utökade serveringstider 1 000 kr
Tillfälligt tillstånd, allmänheten 1-2 tillfällen/ansökan 3 000 kr
Tillfälligt tillstånd, slutet sällskap 300 kr

Tillsynsavgifter

Alkoholservering allmänhet Tillsynsavgift
Fast avgift 400 kr

Rörlig avgift vid tillsyn

Omsättning alkoholdrycker Tillsynsavgift
- 250 000 1 000 kr
250 001 - 500 000 2 000 kr
500 001 - 1 000 000 3 000 kr
1 000 001 - 2 000 000 4 000 kr
2 000 001 - 5 000 kr

 

Alkoholservering slutna sällskap Tillsynsavgift     
Fast avgift 400 kr
Uppdaterad den 27 juni 2022

Länk till E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.