Tobak

Från och med den 1 juli 2019 måste du ha tillstånd för att få sälja tobak. Detta gäller både för dig som vill sälja tobak till konsumenter (detaljhandel) och för dig som vill sälja tobak till andra företag (partihandel). Anmälningsplikten för e-cigaretter, påfyllningsbehållare och folköl kvarstår.

När du söker tillstånd för att sälja tobak måste du betala en ansökningsavgift. Ansökningsavgiften betalas till bankgiro 601-7404, märk betalningen med "A 63 B 311 C 250". 

Avgifter

Ansökningsavgift 3 000 kr
Tillsynsavgift  

Du måste ansöka om tillstånd både för tillfällig tobaksförsäljning och försäljning som ska gälla tillsvidare. Med tobak menas alla produkter som innehåller tobak. Ansökan görs via kommunens e-tjänst alternativt via pappersblankett som sedan lämnas in till kommunen. Du ska även ansöka om tillstånd för att sälja tobak över internet till kommunen där företaget har sitt säte.

Vi vill att du i första hand använder e-tjänsten när du gör din ansökan. Förutom att den är lätt för dig att använda, underlättar den handläggningen och du kan få ett beslut om tillstånd snabbare.

Här hittar du e-tjänsten för ansökan om tobaksförsäljningstillstånd. Du måste lämna in alla handlingar som behövs innan handläggningen av ditt ärende påbörjas. Har du frågor om din ansökan kan du kontakta oss på miljöenheten.

Om du redan anmält att du säljer tobak

Du som sedan tidigare har gjort en anmälan om din tobaksförsäljning får fortsätta att sälja tobak till och med den 1 november 2019. Därefter måste du ansöka om tillstånd. Den som inte ansökt om tillstånd senast den 1 november 2019 säljer tobak illegalt.

Om du inte har sålt tobak innan den 1 juli 2019 så måste du få ett beviljat tillstånd innan tobaksförsäljning får påbörjas.

Vad krävs för att få tobakstillstånd?

Den nya tobakslagen ställer höga krav på dig som söker tillstånd för tobaksförsäljning. Det krävs att sökanden är ekonomiskt och personligt lämplig. Det innebär att företaget och du som har betydande inflytande i verksamheten måste ha en ordnad ekonomi och inte förekommer i belastningsregistret. Kommunen tittar också på hur du skött eventuell tidigare tobaksförsäljning. Kommunen hämtar in uppgifter från en kreditupplysningstjänst samt via yttranden från bland annat Polismyndigheten och Skatteverket.

Du som söker tillstånd som ska visa att du är lämplig att utöva verksamheten. Alla som har ett betydande inflytande i verksamheten prövas. En person med betydande inflytande kan exempelvis vara en ekonomisk intressent, aktieägare eller en styrelseledamot.

Du måste lämna in ett egenkontrollprogram i din ansökan

I egenkontrollprogrammet ska du redogöra för verksamhetens tobaksrutiner, läs gärna vägledningen via länken här nedan.

Mer information

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Folkhälsomyndigheten - Vägledning för egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror

Folkhälsomyndigheten - regler och råd om tobaksförsäljning

Folkhälsomyndigheten - FAQ om nya lagen om tobak och liknande produkter

 

Uppdaterad den 19 oktober 2021

Länk till E-tjänster och blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.