Lyssna Insia

Vattenskyddsområden

Vatten är i ständig rörelse och cirkulerar i vattnets eget kretslopp. Vatten kan inte ägas av någon och föroreningar som kommer ut i vattnet kan spridas långa sträckor. Det är därför en mycket viktig uppgift för kommunen att skydda vattnet mot föroreningar. God råvattenkvalitet är en absolut nödvändighet för att Dorotea kommun ska kunna erbjuda sina invånare ett bra dricksvatten.

För att kunna skydda vattnet upprättas vattenskyddsområden kring alla större vattentäkter. Vattenskyddsområden delas in i olika zoner beroende på avstånd till vattentäkten och rinntiden, det vill säga den tid det tar för vattnet att nå själva vattentäkten. Inom zonerna gäller olika skyddsföreskrifter för att risken för förorening av täkten ska minska. Till grund för arbetet med att upprätta vattenskydd ligger EU´s ramdirektiv för vatten, Sveriges miljölagstiftning; miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd för bildande av vattenskyddsområde.

Inom vattenskyddsområden gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Bestämmelserna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitén är förbjudna. Andra verksamheter  kan kräva tillstånd eller anmälan. Tillstånd söks och anmälan görs hos miljöenheten.

Dorotea kommun arbetar med att uppdatera skyddet för kommunens dricksvattentäkter. Att ha moderna vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter är ett sätt för kommunen att nå målet om ett säkert, rent och hälsosamt dricksvatten.

Uppdaterad den 16 oktober 2017

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och gisingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
Telefon: 0942 - 140 71
wike.schreuder@dorotea.se


Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.