Ventilationskontroll

Människors hälsa och välbefinnande beror till stor del på kvaliteten hos den luft vi andas. Därför är det viktigt att luften inte innehåller skadliga eller irriterande ämnen som kan förorsaka sjukdomar eller besvär.

Syftet med ventilationen är att leda bort fukt och föroreningar från inomhusluften och tillföra bostaden frisk luft utifrån. En god ventilation i bostaden och på arbetsplatsen är viktig för att skapa bra kvalitet på luften inomhus och för att ge ett behagligt och dragfritt klimat. Om ventilationen inte fungerar finns det en risk att människor som vistas i lokalen drabbas av sjukdom eller hälsoproblem. En alltför stor luftväxling kan dock upplevas som besvärande och leda till hög energianvändning.

Ventilationssystem

Tilluft kallas den friska luft som kommer in i bostaden utifrån, via ventiler. De sitter ofta ovanför eller under ett fönster. Frånluft kallas den luft som förs bort från bostaden genom ventiler i kök, badrum och toalett. Ventilationen skapar ett luftflöde genom att uteluft tas in genom ventiler i vardagsrum och sovrum och inomhus luft förs ut genom ventiler i badrum och kök. I dagens bostäder finns olika typer av ventilationssystem.

Självdragsventilation

Luften strömmar in genom tilluftsventiler, och strömmar ut via frånluftsventiler på toalett, badrum och kök. Draget i ventilationen skapas av temperaturskillnader hos luften utomhus och inomhus.

Fläktstyrt frånluftssystem

Tilluft kommer in genom tilluftsventiler/vädringsfönster. Luften sugs ut med en fläkt i kök/badrum och toalett.

Fläktstyrt från- och tilluftssystem

Tilluft trycks in genom fläktstyrda tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum. Luften sugs ut med en fläkt i kök/ badrum och toalett. Fläktstyrt från- och tilluftssystem kan även kombineras med värmeväxlare och kallas då FTX system.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Tyvärr tyder många ventilationsundersökningar på bristande skötsel och underhåll, vilket lett till kraftigt nedsatt funktion av ventilationssystemen, därför finns regler om obligatorisk funktionskontroll (OVK) av ventilationssystem. Daghem, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontor och affärer ingår i kontrollen. Protokoll för genomförda obligatoriska ventilationskontroller ska skickas till byggavdelningen på Samhällsbyggnad.

Koldioxidhalt

I lokaler med många människor kan ibland antalet personer som vistas i rummet överskrida vad ventilationen är avsedd för. Ett sätt att kontrollera luftkvalitén är att mäta koldioxidhalten. I exempelvis klassrum bör koldioxidhalten inte överskrida 1000 ppm (ppm = miljondelar). Hög koldioxidhalt under längre tid är en indikation på dålig ventilation och luftkvalitet.

Fastighetsägarens åtaganden

Har du problem med ventilationen i din bostad och bor i en hyreslägenhet, ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller lagens ställda krav. Fastighetsägaren har ett ansvar att upprätthålla ett egenkontrollprogram för sin verksamhet.

Miljöenhetens roll

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens agerande av besvär kan du vända dig till Miljöenheten, som är tillsynsmyndighet för frågor där risk för besvär för människors hälsa finns.

Uppdaterad den 19 oktober 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.