Upphandling och inköp

Vi genomför offentliga upphandlingar med jämna mellanrum. Här på webben hittar du information om regler för upphandling och om våra pågående, avslutade och planerade upphandlingar. Om du vill lämna ett anbud på en upphandling gör du det i vår e-tjänst E-avrop.

Länk till E-avrop där du hittar upphandlingarna

Upphandlingar har ett syfte

Genom att upphandla våra inköp säkerställer vi att de varor och tjänster vi behöver finns att köpa på avtal till rätt kvalitet och rätt pris. Det huvudsakliga syftet med upphandlingar är att frigöra medel till kommunens kärnverksamheter för att kunna öka kvaliteten i dem. Vi planerar och genomför upphandlingar och inköp utifrån de lagar och regler som gäller för offentlig upphandling. Vi har också en upphandlings- och inköpspolicy som innehåller övergripande mål och principer.

Du lämnar anbud i vår e-tjänst

För att annonsera upphandlingar och ta emot anbud använder vi oss av ett webbaserat upphandlingssystem, E-avrop. Om du vill lämna ett anbud behöver du registrera dig som användare i systemet. Registreringen är gratis. Här på vår hemsida, under länken ”Pågående upphandlingar”, finns alla upphandlingar som du för närvarande kan lämna anbud på. Det finns också olika bevakningstjänster att köpa, vilket kan vara ett bra stöd för att minska risken att missa en upphandling av intresse.

Vi väljer det bästa anbudet

Alla anbud som lämnas in i en upphandling kommer att utvärderas och jämföras med andra anbud. Kommunen väljer att skriva avtal med den anbudsgivare som har lämnat lägst pris under förutsättning att alla krav på varan eller tjänsten är uppfyllda. Lägsta pris innebär dock inte att kommunen handlar utan kvalitetskrav. Tvärtom ställer vi noggranna krav för att få den kvalitet vi behöver på varan eller tjänsten.

 

Uppdaterad den 23 december 2020