Lyssna Insia

Nätverk och projekt

Inom Dorotea kommun arbetar vi med ett antal projekt med syfte att utveckla kommunen och företagsklimatet.

SIKT

SIKT- Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och Tillväxt syftar till att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjning utifrån målgruppen nyanlända och utrikesfödda. Projektets mål är att fler inom målgruppen nyanlända och utrikesfödda ska nå egen sysselsättning. Projektet bedrivs i kommunerna Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Sorsele och Storuman tillsammans med Arbetsförmedlingen. Projektägare är Region Västerbotten.

Projektet kommer att utgå från ett antal så kallade jobbspår, vilka har identifierats och utformats av kommunerna tillsammans med Arbetsförmedlingen och är baserade på det kompetensbehov som finns i respektive kommun. Jobbspåren är ett sätt att kombinera språkutbildning med kortare yrkesutbildning tillsammans med praktik hos potentiella arbetsgivare.

För mer information angående projektet, kontakta Peter Ahlqvist, Lärcentrum.

Teknikparken

Ett samarbetsprojekt projekt med Dorotea, Vilhelmina och Åsele med Malgomajskolan i centrum, under 2016 gick även Storuman med i detta projekt. Grundsyftet med projektet var att stärka upp skolan så den kan leverera så bra arbetskraft som möjligt till våra företag och ge ungdomarna en så likvärdig utbildning som möjligt. Projektet växer hela tiden, antalet medlemsföretag ökar och vi ser framför oss i nästa steg en utbildnings och innovations arena. Företagen som är medlemmar i teknikparken kan få stöd med utbildning, utveckling och kontakter. Projektet bekostas genom medlemsinsatser, kommunala medel och stöd från Länsstyrelsen och Region Västerbotten.


INTILL/DSL

Är ett projekt för att öka besöksnäringen inom vår destination. Projektet är ett samverkansprojekt med två andra destinationer. Vår del, South Lapland, berör fyra kommuner, Dorotea, Vilhelmina, Åsele och Strömsund. Projektet är treårigt och sträcker sig fram till hösten 2018.

Projektets mål är:

  • Klustersamverkan
  • Internationalisering
  • Varumärkeskännedom
  • Strategisk destinationsutveckling
  • Från Turistbyrå till turistiskt utvecklingscenter
  • Projektet har idag sex anställda som sitter utsprida i de fyra kommunerna.


Möjligheternas Region

Ett samverkansprojekt inom Region8, åtta inlandskommuners näringslivskontor som gått samman i ett projekt för att genom att förstärka näringslivskontoren med mer resurser kunna medverka till en ökad tillväxt inom området.

Mål för projektet är att:

  • Antalet nystartade företag ska öka
  • Antalet växande företag ska öka
  • Antalet produkter och tjänster på marknaden från kommunerna ska öka

De åtta kommunerna är: Dorotea, Åsele, Vilhelmina, Lycksele, Storuman Norsjö, Malå och Sorsele.

Uppdaterad den 28 november 2018

Företagsbesök

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
Tel: 0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektledare
Anders Karlsson
Tel: 073 - 053 01 92
anders.karlsson@dorotea.se