Lyssna Insia

INTILL/DSL

INTILL - Innovativ Turism i Lappland

Destination South Lapland har tillsammans med Visit Hemavan Tärnaby och Gold of Lapland sökt projektpengar från Regioala Utvecklingsfonden och Region Västerbotten för ett gemensamt destinationsutvecklingsprojekt. Projektet beviljades i juni 2015 och drog igång under hösten och pågår till sommaren 2018. 

Projektets övergripande och långsiktiga mål är att de tre destinationerna är internationellt konkurrenskraftiga och har en hög andel utländska besökare som gynnar näringslivets tillväxt i regionen.

Det finns fem delmål eller aktivitetsområden som projektet ska jobba med:

  • Klustersamverkan
  • Ökad internationalisering
  • Varumärkeskännedom
  • Strategisk destinationsutveckling
  • Turistbyråutveckling

Var och en av de tre destinationerna har en egen projektorganisation med anställda, men destinationerna samarbetar tillsammans både operativt mot gemensamma marknader och målgrupper och strategiskt för att öka kunskapen och medvetenheten i reigonen om turism som den nya basnäringen. 

Projektets del inom South Lapland styrs gemensamt av både de fyra kommunerna (Åsele, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund) och näringslivet som samlas i SLIF - Södra Lappland Intresseförening. SLIF har majoritet i styrgruppen. 

Uppdaterad den 5 februari 2017

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
Tel: 0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektledare
Anders Karlsson
Tel: 073 - 053 01 92
anders.karlsson@dorotea.se

Projektledare/Kommunikatör
Hanna Gimbergsson
Tel: 073 - 803 70 45
hanna.gimbergsson@dorotea.se