Lyssna Insia

Mark och lokaler

Kommunen hjälper till med lokaler och tomter för bland annat industriproduktion, handel- och service.

Hyra mark

Om du är intresserad av att arrendera kommunens mark eller behöver en handelstomt så kontakta gärna Tekniska enheten så hjälper vi dig vidare.

Lediga lokaler

Ska du etablera dig i Dorotea kommun och söker lokaler? Kontakta Tekniska enheten så hjälper vi dig vidare!

Lediga tomter för industrier

Kontakta oss på Tekniska enheten du har frågor eller vill veta mer.

Ska du köpa en fastighet?

Om du ska köpa en fastighet är det viktigt att du tar reda på om det finns någon förorening inom fastigheten. Köper du en förorenad fastighet kan du bli ansvarig för att undersöka och sanera den.

Läs mer om förorenade områden

Uppdaterad den 13 oktober 2017

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 070 - 283 28 53
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör

Telefon: 0942 - 140 71

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
Tel: 0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant

Doroteahus

VD
Lars-Göran Nilsson
Telefon: 0942 - 140 44
Uthyrning/Administratör
Karin Svensson
Telefon: 0942 - 140 40
karin.svensson@dorotea.se
Ekonom
Helen Skoglund
Telefon: 0942 - 140 43
helen.skoglund@dorotea.se