Lyssna Insia

Projekt för näringslivet

Inom Dorotea kommun arbetar vi med ett antal projekt med syfte att utveckla kommunen och företagsklimatet.

SIKT

SIKT är en förkortning för Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och Tillväxt. Projektet syftar till att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjning för nyanlända och utrikesfödda. Målet är att fler inom målgruppen ska nå egen sysselsättning. Projektet erbjuder ett antal så kallade jobbspår, vilka är ett sätt att kombinera språkutbildning med kortare yrkesutbildning och praktik hos möjliga arbetsgivare.

Teknikparken

Ett samarbetsprojekt med Dorotea, Vilhelmina och Åsele med Malgomajskolan i centrum, under 2016 gick även Storuman med i detta projekt. Grundsyftet med projektet var att stärka upp skolan så den kan leverera så bra arbetskraft som möjligt till våra företag och ge ungdomarna en så likvärdig utbildning som möjligt. Projektet växer hela tiden, antalet medlemsföretag ökar och vi ser framför oss i nästa steg en utbildnings- och innovationsarena. Företagen som är medlemmar i teknikparken kan få stöd med utbildning, utveckling och kontakter. Projektet bekostas genom medlemsinsatser, kommunala medel och stöd från Länsstyrelsen och Region Västerbotten.


Digitala Steget

Digitala Steget vänder sig till besöksnäringen och syftar till att utveckla turismföretagens digitala kompetens så att de kan få fler kunder på nätet. Marknadsföring online blir viktigare och viktigare – syns du inte så finns du i princip inte. Därför kommer Digitala Steget erbjuda företagen seminarier och workshops inom olika marknadsföringsområden. Projektet erbjuder även individuell coachning till företag, antingen genom egna resurser eller externa konsulter. Projektet pågår till och med juni 2022. 


Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region

NiMR arbetar med företagsutveckling genom rådgivning inom ett antal områden, till exempel ägarskifte eller kapitalförsörjning. Projektet vänder sig till alla slags företag och erbjuder stöd och rådgivning till och med mars 2022. 


Lapplands Sydport

Syftet med Lapplands Sydport är att förbättra marknadsföringen av Dorotea kommun som turistmål och öka samverkan inom besöksnäringen. Projektet syftar även till att uppmuntra unga och nyanlända att arbeta inom turism. Detta kommer uppnås bland annat genom att bygga en digital plattform som förenar alla kommunens besöksmål och genom att upprätta strukturer för samarbete mellan de olika aktörerna. Även andra praktiska åtgärder kommer genomföras. Dessutom kommer projektet hålla träffar för unga och nyanlända för att inspirera dem till att arbeta inom besöksnäringen. 

Uppdaterad den 28 december 2020

Länk till Företagsbesök

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektledare för Gröna Jobb
Thommy Persson
070-508 56 44
thommy.persson@dorotea.se

Projektledare för NiMR
Anders Karlsson
073-053 01 92
anders.karlsson@dorotea.se

Kommunikatör
Projektledare för Digitala Steget
Hanna Gimbergsson
073-803 70 45
hanna.gimbergsson@dorotea.se

Projektledare för Lapplands Sydport
Ulrika Stenberg
Tel: 073-023 48 58
ulrika.stenberg@dorotea.se