Lyssna Insia

Digitala Steget

Digitala Steget hjälper turistföretag att få fler kunder på nätet.

Projektet vänder sig till små och medelstora företag inom besöksnäringen i Västerbotten. Projektet genomförs 2019–2022, i samarbete med regionens destinationsorganisationer Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby, Visit Umeå och Vilhelmina kommun och Dorotea kommun. I varje område finns en representant för projektet som har kontakt med företagen i det området.

Projektets syfte är att ge företagen tillräcklig digital kunskap för att kunna vara konkurrenskraftiga och nå framgång på nätet. Det övergripande målet är att företag i Västerbotten är väl insatta i den digitala utvecklingen, har god kunskap om sin digitala närvaro och att det finns digitala coacher på destinationsnivå.

Vad gör projektet?

För att uppnå målen kommer projektet arbeta med kommuner och destinationsorganisationer såväl som enskilda företag. Projektet kommer erbjuda företagsbesök och digital coachning av externa konsulter. Dessutom kommer projektet hålla kunskapsdagar och seminarier där företagare får lära sig mer om:

  • bokningssajter
  • sociala medier
  • hur man kommunicerar på ett trovärdigt och effektivt sätt
  • bildhantering och regler för detta
  • hur man syns bättre på Google
  • hur man når internationella gäster och syns på utländska sidor
  • hur du tar kontrollen över din digitala närvaro.

För att den digitala utvecklingen ska fortsätta även när projektet är avslutat kommer projektet ta fram handlingsplaner för destinationerna och för företagen. Dessutom kommer projektet verka för en långsiktig resurs inom digitalisering för besöksnäringen i Västerbotten.

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden finansierar projektet, tillsammans med Region Västerbotten, destinationsorganisationerna och kommunerna.

Vill du veta mer om Digitala Steget?

Länk till Digitala Stegets webbplats

 

 

Uppdaterad den 29 april 2021

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektledare för Gröna Jobb
Thommy Persson
070-508 56 44
thommy.persson@dorotea.se

Projektledare för NiMR
Anders Karlsson
073-053 01 92
anders.karlsson@dorotea.se

Kommunikatör för näringslivsenheten
Hanna Gimbergsson
073-803 70 45
hanna.gimbergsson@dorotea.se

Projektledare för Lapplands Sydport
Ulrika Stenberg
Tel: 073-023 48 58
ulrika.stenberg@dorotea.se

Projektledare för Digitala Steget
Jennie Larsson
Tel: 070-301 36 53
jennie.larsson@hemavantarnaby.se