Lyssna Insia

Digitala Steget

Digitala Steget hjälper turismföretag att få fler kunder på nätet.

Projektet vänder sig till små och medelstora företag inom besöksnäringen i Västerbotten. Projektet genomförs 2019–2022, i samarbete med regionens destinationsorganisationer Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby, Visit Umeå och Vilhelmina kommun och Dorotea kommun. I varje område finns en representant för projektet som har kontakt med företagen i det området.

Syftet är att ge företag inom målgruppen tillräcklig digital kunskap för att kunna vara konkurrenskraftiga och nå framgång på nätet. Det övergripande målet är att företag i Västerbotten är väl insatta i den digitala utvecklingen, har god kunskap om sin digitala närvaro och att det finns digitala coacher på destinationsnivå.

Vad gör projektet?

För att uppnå målen kommer projektet arbeta med kommuner och destinationsorganisationer såväl som enskilda företag. Projektet kommer erbjuda företagsbesök och digital coachning av externa konsulter. Dessutom kommer projektet hålla workshops och seminarier där företagare får lära sig mer om:

  • bokningssajter
  • sociala medier
  • hur man kommunicerar på ett trovärdigt och effektivt sätt
  • bildhantering och regler kring detta
  • hur man syns bättre på Google
  • hur man når internationella gäster och syns på utländska sidor
  • hur du tar kontrollen över din digitala närvaro.

För att den digitala utvecklingen ska fortsätta även när projektet är avslutat kommer projektet ta fram handlingsplaner för destinationerna och för företagen. Dessutom kommer projektet verka för en långsiktig resurs inom digitalisering för besöksnäringen i Västerbotten.

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden finansierar projektet, tillsammans med Region Västerbotten, destinationsorganisationerna och kommunerna.

Vill du veta mer om Digitala Steget?

Välkommen att kontakta projektets representant i Dorotea kommun, Hanna Gimbergsson, på hanna.gimbergsson@dorotea.se eller 070-803 70 45.

 

 

Uppdaterad den 3 december 2019