Lyssna Insia

Lapplands Sydport

Lapplands Sydport arbetar med att marknadsföra Dorotea kommun som turistmål och att öka samverkan inom kommunens besöksnäring.

Projektets syfte är att skapa en samverkansplattform för utveckling av produkter och tjänster inom besöksnäringen. Projektet ska även utveckla och marknadsföra varumärket Lapplands Sydport och skapa en digital plattform för Lapplands Sydport. På så sätt blir det lättare för de som besöker kommunen att hitta olika aktiviteter och sevärdheter. 

Det långsiktiga målet är att göra Dorotea kommun mer attraktiv som turistmål men även som boendeort. Detta ska göras genom att öka utbudet av aktiviteter man kan utföra i naturen på ett miljömässigt hållbart sätt. Kopplat till detta är målet att nya företag ska etableras inom besöksnäringen och erbjuda fler arbetstillfällen.

Vad gör projektet?

För att uppnå målen kommer projektet arbeta med omvärldsanalys för att hitta framgångsrika åtgärder. Projektet ska etablera nätverk inom besöksnäringen och utföra strategiska marknadsföringsinsatser, vilket innefattar att bygga en digital turistportal för kommunen. Även andra praktiska åtgärder kommer genomföras för att utveckla besöksmål i kommunen. 

Projektet pågår till och med september 2022 och sträcker sig över Dorotea kommun. Det finansieras av Leader Lappland 2020.

Vill du veta mer om Lapplands Sydport?

Välkommen att kontakta projektledaren.

Uppdaterad den 29 april 2021

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektledare för Gröna Jobb
Thommy Persson
070-508 56 44
thommy.persson@dorotea.se

Projektledare för NiMR
Anders Karlsson
073-053 01 92
anders.karlsson@dorotea.se

Kommunikatör för näringslivsenheten
Hanna Gimbergsson
073-803 70 45
hanna.gimbergsson@dorotea.se

Projektledare för Lapplands Sydport
Ulrika Stenberg
Tel: 073-023 48 58
ulrika.stenberg@dorotea.se

Projektledare för Digitala Steget
Jennie Larsson
Tel: 070-301 36 53
jennie.larsson@hemavantarnaby.se